دانشمندان انگلیسی اعلام کردند اولین نتایج آزمایش واکسن جدید “ضد مننژیت” که روی گروهی از کودکان یکساله در انگلیس و کانادا انجام شد، موفقیت آمیز بوده است.
به گزارش دکتر سلام به نقل از مهر، واکسن جدید “ضد مننژیت” که به دست تیم تحقیقاتی “ماتیو اسنیپ” از “گروه واکسن آکسفورد” وابسته به دانشگاه آکسفورد ساخته شده است روی 421 کودکی که در اولین سال زندگی خود بودند در کانادا و انگلیس آزمایش شد.

نتایج آزمایش این واکسن جدید که در مجله “ژورنال انجمن پزشکی آمریکا” (JAMA) منتشر شده است، نشان می دهد که واکسن MenACWY در کودکان کم سن نتایج بسیار موثرتری نسبت به واکسنهای موجود در بازار دارد.

واکسنهایی که در حال حاضر در مقابله با بیماری مننژیت مورد استفاده قرار می گیرند، انواع A، C، W-135 و Y از میکروارگانیسم علت بروز این بیماری هستند.

به گفته این دانشمندان، واکسنهای ضد مننژیتی که امروزه مورد استفاده قرار می گیرند، اثرات زیادی روی نوزادان ندارند. این درحالی است که بیشتر موارد ثبت شده از این بیماری در بین نوزادان بوده است.

محققان انگلیسی در این خصوص توضیح دادند که واکسن جدید ضد مننژیت MenACWY بدن را به تولید پادتنهای حفاظتی در مقابل این بیماری می کند و میزان اثرگذاری آن به 95 درصد برای دوزی که برای کودکان زیر یکسال تجویز می شود، می رسد.