iStock_000010449594XLarge

زنان بالغ در هر سنی را تشویق می­کنیم که حداقل ماهی یکبار خودآزمایی پستان انجام دهند.

چهل درصد سرطان­های پستان توسط زنانی کشف شده که یک توده را احساس کردند، بنابراین بنا نهادن برنامه خودآزمایی پستان منظم بسیار مهم است.

ماموگرافی به تشخیص سرطان، پیش از این که توده­ای را حس کنید کمک می­کند و خودآزمایی پستان به شما کمک می­کند که با ظاهر و احساس پستان خود آشنا شوید. بنابراین می‌توانید مراقبین بهداشت و درمانگر خود را از هر تغییری آگاه سازید.

خودآزمایی پستان چگونه انجام می­شود:

1-    زیر دوش

سطح انگشتان را روی پستان به شکل دایره­وار حرکت دهید، بطوری­که حرکت از خارج به مرکز باشد. هرماه با معاینه کردن پستان­ها و زیربغل احساس توده، کلفت شدگی و نقاط سخت شده را چک کنید. به هر تغییری توجه کنید و هر توده‌ای را برای ارزیابی به پزشک خود گزارش دهید.

2-    جلوی آینه

با چشم پستان‌های خود را بازرسی کنید درحالی­که بازوها در کنار بدن هستند. سپس بازوها را بالای سر ببرید. جستجو کنید هر تغییری را در محیط، هر برآمدگی یا فرورفتگی پوست یا هر تغییری در نوک پستان‌ها را چک کنید. سپس کف دستها را روی باسن‌ها گذاشته و با شدت بفشارید تا عضلات سینه باز شوند. پستان چپ و راست دقیقا جفت و منطبق نیستند _پستان تعداد محدودی از زنان باهم منطبق هستند_ بنابراین جستجوی خود را روی هر فرورفتگی، چین و چروک یا هر تغییری بطور مشخص روی یک سمت متمرکز کنید.

3-    دراز کشیده

 

زمانی که به پشت درازکشیده اید، بافت پستان بطور مساوی در طول دیواره سینه گسترده است. یک بالشت زیر شانه و بازوی راست خود پشت سر قرار دهید. با استفاده از دست چپ کف انگشتان را به آرامی و بصورت دایره‌های کوچک در تمام محیط پستان و زیر بغل بکشید.

این فشارهایی که وارد می­کنید سبک، متوسط و قوی باشد. نوک پستان را فشار دهید و آن را برای وجود ترشح و توده چک کنید. این کار را برای پستان چپ تکرار کنید.

آیا من می­توانم تنها به خودآزمایی پستان اعتماد کنم و مطمئن باشم که سرطان پستان ندارم؟

ماموگرافی می­تواند تومورها را پیش از حس شدن کشف کند. غربالگری کلید مهمی برای تشخیص زودرس است، اما وقتی با مراقبت پزشکی منظم و ماموگرافی ترکیب شود. خودآزمایی پستان به زنان کمک می کند بدانند چه چیز برای آن‌ها طبیعی است بنابراین آن‌ها می‌توانند هر تغییری را به دکتر خود گزارش دهند.

اگر شما یک توده پیدا کردید، یک قرار ملاقات را با دکترخود بگذارید اما نگران نباشید. از هر 10 توده مشخص شده 8تای آنها سرطانی نیستند. برای آسودگی خاطر بیشتر  با دکتر خود هر زمان که نگران بودید تماس بگیرید.

 چیزهایی در زندگی وجود دارند که شما باید با دیگران شریک شوید. شما باید کسی را داشته باشید که به او تکیه کنید. و آن­ها به شما برای گذراندن مسیر کمک خواهند کرد.

ترجمه: آزاده سعیدبستامی