24

اعتماد به نفس حسی است که در هر فردی وجود دارد ، این حس از کودکی شروع به شکل گیری می کند و در صورتی که شرایط زندگی و محیط زندگی وی مساعد باشد ، این حس در او تقویت می شود و فرد دارای اعتماد به نفس کاملی خواهد بود. اما عواملی باعث کم شدن اعتماد به نفس در وی می شود. اگر شما نیز تمایل دارید که میزان اعتماد به نفس خود را بفهمید به تست زیر پاسخ دهید.

لطفاً ۳۲ جمله زیر را با دقت بخوانید . در قسمت پاسخ ها آن چه را که در مورد هرمساله فکر می کنید علامت بزنید .

پس از خواندن هر جمله ، موردی را که نشان دهنده این است که مساله مورد سوال تا چه حد ذهن شما را اشغال می کند علامت بزنید . فوراً و بدون درنگ جواب دهید و تا حد امکان اجازه دهید احساساتتان راهنمای شما باشد .

در نظر داشته باشید که این تست را فقط به خاطر خودتان انجام می دهید و خود نیز تنها کسی هستید که نتیجه را خواهید دانست . بنابراین سوالات را با صداقت تمام جواب دهید . زیرا شما که نمی خواهید به خودتان دروغ بگویید ؟ مثال زیر چگونگی پاسخ دادن به سوالات را نشان می دهد .

مثال : من خیلی کارایی ندارم .

به این مطلب

هرگز – صفر

به ندرت – یک

گاهی – دو

غالبا – سه

خیلی زیاد – چهار

فکر می کنم

اگر شما گاهی فکر می کنید که کارآیی زیادی ندارید باید عدد ۲ را علامت بزنید .

۱) دلم می خواهد دیگران مرا بیشتر تشویق کنند .

به این مطلب …………… فکر می کنم

هرگز

به ندرت

گاهی

غالبا

خیلی زیاد

۲) حس می کنم شغل من بیش از حد سخت است .

۳) درباره آینده احساس نگرانی می کنم .

۴) بسیاری از مردم از من خیلی خوششان می آید .

۵) انرژی و ابتکار کمتری از دیگران دارم .

۶) نمی دانم آیا تمام افکار من نرمال و طبیعی است ؟

۷) از این که مورد تمسخر قرار بگیرم ، می ترسم .

۸) دیگران از من زیباترند .

۹) از سخنرانی در مقابل دیگران می ترسم

۱۰) بسیاری از کارهایی که به آن ها می پردازم غالباً اشتباه از آب در می آیند .

۱۱) کاش می توانستم یاد بگیرم چگونه با دیگران به طور دلپذیر صحبت کنم

۱۲) ای کاش اعتماد به نفس بیشتری داشتم .

۱۳) نمی دانم چگونه می توانم تایید بیشتری از ناحیه دیگرن به دست آورم ؟

۱۴) بیش از حد فروتن هستم .

۱۵) مغرور هستم .

۱۶) بیشتر مردم نظر و عقیده درستی در مورد من ندارند .

۱۷) کسی را ندارم که بتوانم مسایل ودرد دل های شخصی ام را با او درمیان گذارم .

۱۸) مردم بیش از حد از من انتظار دارند .

۱۹) مردم علاقه و توجه کافی به دستاوردهای من نشان نمی دهند .

۲۰) به سادگی شرمنده می شوم .

۲۱) احساس می کنم بیشتر مردم مرا درک نمی کنند .

۲۲) در محیط اطراف خود احساس امنیت نمی کنم .

۲۳) غالباً بدون دلیل احساس نگرانی می کنم .

۲۴) وقتی وارد اتاقی می شوم که چند نفر در آن هستند احساس ناراحتی می کنم .

۲۵) این احساس در من وجود دارد که مردم پشت سر من حرف می زنند .

۲۶) روی هم رفته احساس آرامش و راحتی نمی کنم .

۲۷) فکر می کنم که دیگران قادرند هر چیزی را بهتر و آسانتر از من دریابند .

۲۸) می ترسم چیزی ناگوار برای من اتفاق افتد .

۲۹) در مورد نحوه رفتار دیگران نسبت به خودم فکر می کنم .

۳۰) ای کاش اجتماعی تر و با دیگران صمیمی بودم .

۳۱) در بحث ها فقط زمانی صحبت می کنم که از صحت گفته خودم اطمینان داشته باشم .

۳۲) درباره آن چه که جامعه از من انتظار دارد فکر می کنم .

ارزیابی تست جهت پیدا کردن امتیاز خود ، ارقامی را که به عنوان پاسخ علامت زده اید با هم جمع کنید . حال با استفاده از جدول و مطابق با گروه سنی تان درجه اعتماد به نفس خودتان را معلوم کنید .

درجه اعتماد به نفس/ ۱۶ ۱۴ سال (امتیاز) / ۲۱ ۱۷ سال ( امتیاز) / ۳۰ ۲۲ سال ( امتیاز) / ۳۰ ۲۲ سال ( امتیاز ) / ۳۰ به بالا ( امتیاز)

خیلی قوی /۸ ۰/ ۲۰ ۰/۱۲ ۰/ ۱۵ ۰

قوی/ ۱۷ ۹/۳۶ ۲۱/۲۵ ۱۳/۲۹ ۱۶

متوسط تا قوی/ ۳۳ ۱۷/۴۴ـ۳۷/ ۴۰ ۳۶/۴۶ ۳۰

متوسط تاضعیف/ ۵۴ ۳۴/۶۹ ۴۵/۵۹ ۴۱/۶۶ ۴۷

تحلیل نتیجه تست

خیلی قوی :

اعتماد به نفس مساله ای برای شما نیست . شما تقریباً هیچ وقت در مورد این که آیا تاثیر مطلوبی روی دیگران گذاشته اید یا نه ، نگرانی ندارید شمانه به خودتان شک دارید و نه احساس حقارت می کنید .

قوی :

درجه اعتماد به نفس شما در مقایسه با دیگران افراد گروه سنی تان خوب است . شما تقریباً هیچ وقت در مورد این که آیا تاثیر مطلوبی روی دیگران گذاشته اید ، احساس نگرانی نمی کنید . شما به ندرت به خود شک کرده و یا احساس حقارت می کنید .

متوسط تا قوی :

درجه اعتماد به نفس شما در حد معمولی و متمایل به این است که نسبتاً با قدرت بیشتری رشد کند .

توسط تا ضعیف :

درجه اعتماد به نفس شما در محدوده معمولی و متمایل به این است که نسبتاً با قوت کمتری رشد کند شما احتمالاً از شک به خود رنج می برید و در مورد اثراتی که روی افراد دیگر می گذارید و نسبت به طرز تفکر آنان در مورد خودتان نگران هستید شما همچنین درباره وجود احساسی حقارت در خودتان زیاد فکر می کنید .

ضعیف :

عدم اعتماد به نفس مشکل بزرگ شما است . غالباً فکر اثراتی که روی دیگران می گذارید و طرز فکر آنان نسبت به خودتان ذهن شما را مشغول می کند . بدتان نمی آید که بتوانید با مشکلات زندگی با اعتماد به نفس بیشتر و غیر احساساتی برخورد کنید .