يک متخصص بيماري‌هاي عفوني با حائز اهميت دانستن بيماري آنفلوآنزا از نظر سرعت انتشار، وسعت همه‌گيري‌، تعداد مبتلايان و شدت عوارض آن گفت: تزريق واکسن آنفلوآنزا به پرسنل پزشکي، تمام افراد بالاي50 سال، کودکان و جواناني که زمينه‌هاي بيماري خاصي را دارند، توصيه مي‌شود.
دکتر مهرناز رسولي نژاد در گفت وگو با ايسنا منطقه علوم پزشکي تهران، فصول پاييز و زمستان را زمان شيوع سرماخوردگي و آنفلوآنزا دانست و اظهار داشت: ايمني لازم و مقاومت کافي بدن در برابر بيماري يکي از دلايلي است که تزريق واکسن آنفلوانزا را در اوايل فصول سرد ضروري مي سازد.

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران با بيان اين که اوايل پاييز بهترين زمان براي تزريق واکسن آنفلوانزاست، گفت: در اوايل فصل پاييز به پرسنل پزشکي، تمام افراد بالاي 50 سال، کودکان وجواناني که زمينه‌هاي خاصي دارند، مانند بيماريهاي مزمن کبدي، قلبي، ريوي و کليوي، تزريق واکسن آنفلوآنزا توصيه مي‌شود.