9

بسیاری از افراد بوده اند که دچار مشکلات روحی و یا جسمی بوده اند اما توانسته اند خود را بار دیگر بسازند و متحول شوند. این افراد راهکار های خاصی را برای تحول در پیش گرفته اند. اگر شما نیز تصمیم دارید که زندگی دوباره را آغاز کنید می توانید از یکی از تکنیک های تهذیب نفس و خود سازی که در این مطلب به آنها اشاره می کنیم استفاده کنید.

تکنیک های علمی تهذیب نفس و خودسازی

یکی از بهترین روش های برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه، استفاده از برچسب ها برای القاء صفت های زیبا به خود و در نهایت ساختن نظام باورهای جدید است. از آنجائی که برچسب بر روی هر شیء نشان دهنده ویژگی و یا کیفیت و کمیت آن شیء است، بنابراین، ما برای خود به عنوان یک انسان زیبای دیگر که ویژگی های خاص خود را دارد، یک سری برچسب هائی را برمی گزینیم تا بدین وسیله در خود این باور را ایجاد کنیم که آری ما اینچنین هستیم. به عنوان نمونه ما خود را انسان متبسم می نامیم، به این معنا که برچسب تبسم، بیانگر نوع هویت و شخصیت ما است و ما انسان متبسمی هستیم. این برچسب در ما این باور را ایجاد می کند که ما نباید انسان عبوس و گرفته ای باشیم، بلکه انسان گشاده روئی باشیم که مرتب لبخند بر چهره داریم و احساس شادی و نشاط می کنیم.

این موضوع در تعلیم و تربیت فرزندان و فرآیند شخصیت سازی در انسان ها هم بسیار مهم است. به عنوان نمونه، اسم فرزندان و افراد، نقش مهمی در ساختن شخصیت و اعتمادبه نفس در وجود آنها دارد.

وقتی برچسب ”تنبل“ را پسوند اسم انسانی بکنید و مرتب او را ”… تنبل“ بنامید، او به مرور زمان باور می کند که فردی تنبل است و در نتیجه هیچ قوت توانائی های ذاتی و بالقوهٔ او شکوفا نمی شود و او همواره در جامعه به صورت یک شخص تنبل، بی تلاش و بی انگیزه خواهد ماند و به هیچ دستاوردی نخواهد رسید. برعکس، آنجا که انسانی را زیبا، توانمند، مهربان و قوی بنامیم، به طور طبیعی این کلمه ها و برچسب ها آن چنان باورهای او را عالی می کند که به طور دقیق شما به مرور او را صاحب چنین خصلت هائی خواهید دید. پس چه خوب است که هم خودمان و هم عزیزانمان را با اسامی زیبا و برچسب های عالی صدا بزنیم تا زیباترین شخصیت را در آنها بسازیم و آنها را به هویتی مستحکم و عالی برسانیم.

آری، برچسب ها، باورآفرین و شخصیت ساز هستند. ما در مسیر کمال، از این تکنیک برای تهذیب نفس، ساختن هویت، شخصیت جدید و باورهای عالی، استفاده می کنیم، حال به پاره ای از این برچسب ها صدا بزنید و محتوای آن را به خود القاء کنید تا به هویت جدید برسید و این در واقع سیستم عملی و اجرائی تهذیب نفس و خودسازی است.

انسان متبسم

از آنجائی که تبسم، نماد رضایت خاطر، آرامش باطن و نهذیت اعتمادبه نفس است و این صفت ها نشانهٔ یک انسان عارف است (انسان زیبای دیگر)، بنابراین، خوب است این برچسب ها را برای خود انتخاب کنیم و همواره خود را انسان متبسم بنامیم. هنگامی که خود را با برچسب انسان متبسم یاد کنیم، ناخودآگاه این باور در ما ایجاد می شود که در اصل ما انسان متبسمی هستیم. این خصلت، ما را همواره به سمت و سوئی می برد که تمام بسترهای لازم به عنوان یک انسان متبسم در ما ساخته شود. به عنوان نمونه اگر لازمه ٔ تبسم، احساس رضایت، آرامش و اعتمادبه نفس است، باورها و هویت ما به گونه ای ساخته می شود که ما انسانی آرام و راضی از زندگی و در نهایت صاحب اعتمادبه نفس عالی بشویم. یک انسان متبسم، ویژگی های دیگری هم دارد که به طور دقیق این ویژگی ها در یک انسان عارف به شرح زیر مشهود است:

۱) اصل نگاه

یکی از دلیل های تبسم یک انسان عارف، نوع نگاه او است! او همواره نیمه پر لیوان زندگی را می بیند. او به عنوان یک انسان مثبت اندیش و مثبت نگر هنگامی که در کنار پنجره زندگی می ایستد، فقط به تمیز نبودن شیشهٔ پنجره نگه نمی کند تا همواره رنج بکشد و غصه بخورد، بلکه به ماوراء شیشه نظر می افکند و منظره های زیبای طبیعت زندگی را می بیند و از هر لحظه اش لذت می برد. به همین دلیل او با وجود همه ناملایمت های زندگی، همواره یک انسان متبسم است و در نهایت شادی و نشاط زندگی می کند. به عنوان نمونه، هنگامی که او به زندگی خود نظر می افکند، بر نداشتن و کمبودهایش تمرکز نمی کند تا غصه بخورد و آه بکشد، بلکه بر همهٔ آنچه که دارد، تمرکز می کند و خدا را سپاس می گوید و این شکر نعمت، نعمت او را می افزاید و هر دو لبخند رضایت بر چهره زیبا و آرامش، هویدا می شود. آری او انسان عارف و عاشق است، زیرا او اینگونه می اندیشد و اینگونه نگاه می کند. حال هنگامی که شما خود را انسان متبسم می نامید، خود به خود این باورها، خصلت ها و این نگاه ها در شما ایجاد می شودو آنچنان بستری برای کل گیری هویت زیبای شما ساخته می شود که ویژگی های زیبای یک انسان عارف و عاشق را پیدا می کنید و به انسان زیبای دیگری تبدیل می شوید. تکنولوژی فکر اینگونه به شما کمک می کند تا در مسیر کمال گام بردارید و یک انسان خداگونه شوید.

۲) اصل پذیرش

یکی از دلیل های احساس رضایت مستمر در وجود یک انسان عارف، قبول اصل پذیرش است. این اصل می گوید: ”یک انسان عارف هم خود را و هم زندگی و شرایط و محیط را آنگونه که هست، پذیرفته است و هرگز آه و افسوس سر نمی دهد و هیچ کس را سرزنش نمی کند، بلکه خود را مسئول کیفیت زندگی خود می داند و با پذیرش پدیده هائی که در شکل گیری آنها نقشی نداشته است، تلاش می کند تا شرایط موجود را به شرایط مطلوب تبدیل کند و از لحظه های زندگی اش لذت ببرد. به همین دلیل همواره احساس رضایت را در سیما و چهرهٔ متبسم یک انسان عارف می بینید. هنگامی که شما خود را یک انسان متبسم می نامید، این برچسب، خودبه خود در شما این حالت پذیرش را به وجود می آورد و شما هم همین خصلت و شخصیت را پیدا می کنید و به طور دقیق، هویت شما، هویت یک انسان عارف ملکوتی می شود که به خاطر این احساس زیبا، تبسم در چهرهٔ شما موج می زند و شما یک انسان نورانی می شوید که همگان از دیدن چهرهٔ منور شما به وجد می آیند.

۳) اصل آرامش و اعتمادبه نفس

در اصل تبسم، نمادی از آرامش درون، شخصیت زیبا و اعتمادبه نفس یک انسان خود شکوفا است. بازتاب زیبائی درون در دنیای بیرون، به صورت لبخند و یک چهرهٔ آرام تجلی پیدا می کند. بنابراین، وقتی ما خود را یک انسان متبسم می نامیم، این برچسب که در واقع باید نمایانگر درون آرام و اعتمادبه نفس عالی ما باشد، باورها، روحیه و در نهایت هویت ما را آنچنان عالی می کند تا ما مظهر این ویژگی ها بشویم و بازتاب آن در سیمای ما، تبسم و چهره ای آرام و بانشاط خواهد بود.