نوعي واكسن آنفلوآنزا تهيه شده است كه احتمالا مي‌تواند فرد را در مقابل تمام انواع آنفلوآنزا محافظت كند.
اين واكسن، كه توسط شركت دارويي آكامبيس توليد شده، در مقابل تغيير شكل ويروس آنفلوآنزاي A، كه علت همه‌گير شدن اين بيماري است، از فرد محافظت مي‌كند.

در حال حاضر، واكسن‌هاي آنفلوآنزاي فصلي بايد دائماً طراحي مجدد شوند چراكه ويروس اين بيماري، مدام در حال تغيير است، اما محققان مي‌گويند واكسن جديد مي‌تواند بر اين ويروس غلبه كند و احتمالا قبل از شيوع آنفلوآنزاي پرندگان، اين نوع واكسن در انبارهاي دارويي ذخيره خواهد شد.

آنفلوآنزاي فصلي سالانه بين 500 هزار تا يك ميليون نفر را مي‌كشد. اما يك همه‌گيري‌هاي نوع انساني آنفلوآنزاي پرندگان، كه به گفته كارشناسان قريب‌الوقوع است، مي‌تواند 50 ميليون انسان را در سطح دنيا از بين ببرد.

آزمايشگاه‌هاي ايالات متحده اين واكسن را مطمئن شناخته‌اند كه بدن فرد را با سرعت در مقابل ويروس آنفلوآنزا ايمن مي‌كند. در بدن 9 نفر از 10 نفري كه تنها 2 دوز از واكسن «آكام-فلو-A» را دريافت كرده بودند، پادتني عليه ويروس آنفلوآنزا رشديافت. محققان مؤسسه آكامبيس در حال تكميل فرمول اين واكسن براي آزمايش در گروه‌هاي بزرگتر انساني هستند.

دكتر مايكل واتسون از آكامبيس مي‌گويد: به‌عنوان يك واكسن جهاني، «آكام-فلو-A» به‌طور بالقوه اين توانايي را دارد تا بر نواقص واكسن‌هاي موجود براي بيماري آنفلوآنزا غلبه كند. وي مي‌گويد: مي‌توان اين واكسن را در هر موقعي از سال توليد و قبل از شيوع آنفلوآنزا، آن را انبار كرد يا براي تأمين حفاظت مردم در مقابل همه‌گيري‌هاي آينده، به صورت معمول از آن استفاده كرد.

واكسن آنفلوآنزاي فعلي كه در بازار موجود است، با ايجاد 2نوع پروتئين به نام‌هاي هائماگ گلوتينين و نورامينيداس، كه در قشر ويروس آنفلوآنزا يافت مي‌شوند، بدن را در قبال اين بيماري ايمن مي‌كند؛ اگرچه، اين پروتئين‌ها سريعا دچار تغيير حالت مي‌شوند و اين بدين معناست كه پزشكان بايد واكسن جديدي براي جلوگيري از اين تغيير حالت توليد كنند.

واكسن آكامبيس روي پروتئين‌هاي متفاوتي، به نام M2، اثر مي‌گذارد كه اين پروتئين‌ها در سطح ويروس انواع تغيير يافته آنفلوآنزاي A يافت مي‌شود و ظاهرا به سادگي هم تغيير پذير نيست.

پروفسور يان جونز، از دانشگاه مطالعات ويروس‌شناسي مي‌گويد: اين واكسن مي‌تواند پاياني بر تمام واكسن‌هايي باشد كه در زمستان هر سال توليد مي‌شوند. اما او معتقد است هنوز چند سالي فرصت لازم است تا اين واكسن در دسترس بيماران قرار گيرد: آزمايش در گروه‌هاي بزرگتر و مطالعه طيف وسيعتري از ويروس‌ها لازم است تا از پتانسيل اين واكسن براي محافظت از مردم در مقابل اين بيماري، مطمئن شويم.