دانشمندان در آمريکا موفق به ابداع يک تکنيک جديد پيوند عضو شده‌اند که ضمن اين كه بيماران پيوندي را از مصرف داروهاي خاص سرکوب سيستم دفاعي بدن بي‌نياز مي‌كند، مي‌تواند گامي در جهت هموار كردن مسير تامين اعضاي پيوندي مورد نياز از طريق حيوانات باشد.
به گزارش دکتر سلام به نقل از ایسنا، پژوهشگران در مطالعات خود كه شرح آن در نشريه پزشکي نيوانگلند منتشر شده موفق شدند عمل پيوند کليه را در پنج بيمار به گونه اي انجام دهند كه چهار نفر آنها توانستند بدون نياز به مصرف داروهاي ويژه جلوگيري از پس زدن عضو پيوندي، سلامت خود را بازيابند.

پژوهشگران خاطر نشان كردند كه اين دستاورد جديد مي تواند پيشرفت مهمي در کمک به بيماران پيوندي براي افزايش طول عمر و کيفيت زندگي باشد.

يکي از بزرگترين مشکلاتي که بيماران پيوندي پس از دريافت عضو جديد با آن مواجه هستند اين است که مجبور مي‌شوند براي باقي عمر از داروهاي سرکوب كننده يا تضعيف كننده سيستم دفاعي بدن استفاده كنند.

هرچند اين داروها مانع پس زده شدن عضو تازه توسط بدن مي شوند اما بيمار را در مقابل طيف گسترده اي از عفونت هايي که مي تواند مرگبار باشند، آسيب پذير مي کنند.

به گفته دانشمندان اين تکنيک تازه به بيماران اجازه مي دهد به مصرف اين داروها خاتمه دهند.

چهار نفر از پنج بيمار تحت مطالعه پنج سال پس از پيوند هنوز داراي عملکرد عادي کليه هستند و مشکلي ندارند.

دانشمندان متذكر شدند كه کليد تكنيك جديد اين است که پزشکان مقداري از مغز استخوان فرد اهدا کننده را علاوه بر کليه به دريافت کننده عضو پيوند زدند.

به گزارش ايسنا، آنها ابتدا سلول هاي بالغ مصونيت بدن را در فرد گيرنده عضو نابود كرده و سپس مغز استخوان فرد اهدا کننده و به دنبال آن کليه را به بيمار پيوند زدند.

زماني که سيستم دفاعي بدن بيمار بهبود يافت، با عضو خارجي همچون عضوي خودي برخورد کرد.

محققان تاكيد كردند که هرچند اين شيوه مشکل کمبود عضو پيوندي را حل نخواهد کرد اما اگر بتوان آن را در مطالعات جديد تکرار کرد ممکن است شرايط را براي پيوند کردن اعضاي بدن حيوانات به انسان مهيا کند.