گروهی از دانشمندان با بررسی داروهای نیروزای برپایه بازدارنده های پروتئین “میوستاتین” روی موشهای اصلاح ژنتیکی شده هشدار دادند که این داروها نه تنها موجب تقویت ماهیچه ها نمی شود، بلکه مصرف این مواد نیروزا منجر به ضعف مقاومت و خاصیت ارتجاعی تاندونها می شود.
به گزارش دکتر سلام به نقل ازمهر، برخی منابع خبر از تولد بازار سیاهی از مواد نیروزای برپایه بازدارنده های “میوستاتین” داده اند. در حقیقت درحدود 10 سال قبل پروتئینی با عنوان “میوستاتین” کشف شد که عملکرد آن تنظیم حجم ماهیچه ها است و به خصوص این پروتئین با رشد غیر متعارف ماهیچه ها در ارتباط است. به همین علت دانشمندان احتمال استفاده از این ماده را در داروهایی که در درمان بیماریهایی چون تحلیل عضلانی دوچین به کار می روند، مورد بررسی قرار دادند.

این درحالی است که پس از مدتی این داروها مورد توجه قهرمانان و ورزشکارانی قرار گرفت که با مصرف دارو می خواهند حجم و اندازه عضلات خود را افزایش دهند و همین مسئله موجب شد که بازار سیاهی در فروش این داروها ایجاد شود.

اکنون گروهی از دانشمندان دانشگاه میشیگان که نتایج تحقیقات خود را در مجله “شرح مباحثات آکادمی ملی علوم آمریکا”(PNAS)  منتشر کرده اند به بررسی عوارض جانبی مصرف این داروها پرداخته اند.

این محققان با آزمایش موشهای آزمایشگاهی اصلاح ژنتیکی شده ای که توانایی تولید پروتئین “میوستاتین” را نداشتند، کشف کردند که پس از تزریق این پروتئین، تواناییهای ارتجاعی تاندونهای این موشها نسبت به موشهای نرمال کاهش می یابد.

این دانشمندان مشاهده کردند که حضور این پروتئین بر روی هورمونی که تولید تاندونهای مقاومتر و انعطاف پذیرتر را کنترل می کند، تاثیر گذاشته و منجر به ضعف مقاومت و خاصیت ارتجاعی تاندونها می شود.