کامران باقری لنکرانی عمده قاچاق دارو در کشور را مربوط به داروهای تاریخ مصرف گذشته و تقلبی مانند داروهای نیروزا و محرک دانست.
به گزارش دکتر سلام، وزیر بهداشت عصر امروز در حاشیه افتتاح مرکز درمان بستر آباده طشک فارس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اینگونه داروها در سیستم وزارت بهداشت وجود ندارد افزود: نوع دیگری از داروهای قاچاق اقلامی هستند که در سیستم ما وجود داشته اما در برخی از کشورهای همسایه قیمت پایین تری دارد و حتی در برخی از آن کشورها به یک پنجم قیمت به فروش می رسد که در این بخش نیز می توان به انسولین اشاره کرد.

لنکرانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت اجرای قانون جامع مبارزه به استعمال دخانیات گفت: در یکی از ماده های این قانون، استعمال دخانیات در فضاهای عمومی ممنوع است اما باید در نظر داشت که برای اجرای کامل این قانون به فرهنگ سازی در بخشهای مرتبط جامعه نیازمندیم.

وی خاطرنشان کرد: برخی از مشاغل به نوعی با مسئله دخانیات گره خورده اند از این رو باید فرصت لازم را به صاحبان این مشاغل داد.