24

در این مطلب قصد داریم به توضیح هیپنوتیزم یا همان خواب مصنوعی بپردازیم. بسیاری از افراد باور های غلطی در رابطه با این موضوع دارند ، باور عموم بر این است که هیپنوتیزم به فرد توانایی های خارق العاده می دهد و باعث می شود که او می تواند به توانایی های زیادی دست یابد.

واقعیت این است كه در تحت شرایط خواب مصنوعی یا فرد به خواب رفته تحت هدایت عامل یا خواب كننده قادر می شود كه خاطرات فراموش شده را زنده كند ، نسبت به حواس مختلف بدن فرایند بی حسی یا عدم درك به وجود آورد ، و غیره . اما یكی از استفاده های مفید خواب مصنوعی در درمان مسائل روحی و یا به عبارت دیگر فعالیت در زمینه مسائل مختلف روانی است . با استفاده از خواب مصنوعی می توانیم تا حدودی اضطرابهای بی مورد و مزاحم را از بین ببریم ، و اعتماد به نفس و نشاط را جایگزین آن كنیم . با استفاده از خواب مصنوعی این امكان را می یابیم تا تمامی توانمندیهای جسمانی و روانی را در اختیار ارگانیزم قرار دهیم .

در روانشناسی ورزش و در بحثث مربیگری غالبا روانشناسان ورزشی اهمیت خود را می نمایانند. در این زمینه یكی از مهمترین وظایف روانشناسان ورزشی به عنوان سازمان دهندگان مسائل روانیی محیط های ورزشی استفاده از هیپنوتیزم است . با این روش روانشناسان ورزشی قادر می شوند تا اضطرابهای بی مورد و شرطی شده ورزشكاران را شناسائی كنند و آنها را رفع كنند . همچنین آنها قادر می شوند تا با ایجاد روحیه و احساس نشاط و كارآمدی تمامی انرژی های جسمی و روانی ورزشكاران را آزاد نمایند و آنها را در بازیهای مشكل و در برابر حریفان صاحب نام برتری جسمیی و روانی ببخشند . شاید اگر روانشناسان ورزشی قادر شوند اعتماد به نفس لازم و كافی را برای هر بازی و در هر بازیكن ایجاد نمایند ما به هدف خود رسیده ایم . چرا كه رسیدن به مرحله اعتماد نامطلوب انگیختگی و لضطراب ، و بالا رفتن كارامدی جسمی و روانی است .

در این برنامه معمولا روانشناس ورزشی ورزشكارانی را كه احتیاج به همگاری و كمك دارند ، شناسائی نموده و با چندین جلسه خواب مصنوعی به مرور تغییرات لازم را در موارد مختلف روانی ایجاد می نماید . به طوری كه ورزشكار مضطرب و خود باخته با غلبه بر ترس و اضطراب قادر می شود از تمامی مهارتهای خود به نحو مطلوب استفاده نماید .

در این راستا نقش روانشناس ورزش ، در حكم كارشناس مسائل روانیی و یاری رسان مربی و ورزشكار است . نباید تصور شود كه روانشناس ورزشی باب جدیدی است كه جایگزین مربی شده است . سیاستهای كلی در اختیار مربی است و روانشناس ورزشی مشاور و مددكار اوست . همانطور كه در فعالیتهایی مختلف حقوقی تجاری و غیره از مشاورین ونظر متخصصان استفاده می كنیم . درمحیط های ورزشی وروانشناس ورزشی را بپذیریم و گام به گام با موازین علمی پیش برویم و از روش های سلیقه ای و پیش ساخته دوری كنیم.

اگر علت پیشرفتهای مختلف كشورهای پیشرفته را مد نظر قرار دهیم بدون شك غلبه روشهای علمی و استفاده از متخصصان مختلف را تصدیق خواهیم كرد .

یكی از مهمترین تحولاتی كه بتدریج باید در رهبری ورزش كشور در سطوح مختلف ملی و باشگاهی صورت گیرد ، علم گرایی و اعتماد و استفاده از جدیدترین تحقیقات علمی است برخوردهای سلیقه ای و انفرادی ممكن است در مقطعی از زمان نتیجه بخش باشد اما در دراز مدت نتیجه ای عاید ما نخواهد كرد .

برخورد علمی با ورزش به معنی تماس مداوم جوامع علمی و ورزشی ما با نتایج تحقیقات بین المللی و استفاده از آراء صاحبنظران در همه زمینه ها ست . در زمینه مربیگری ما وقتی موفق هستیم كه مربی ما یا خود توانایی استفاده از جدیدترین روشهای مربیگری موفق را داشته باشد و یا در این زمینه هم تحصیلات دانشگاهی و تجربه فردی داشته باشد . به عبارت كلی تر مربی موفق

كسی است كه :

۱. تجربه فردی داشته باشد

۲. از قدرت ذاتی رهبری و هوش كافی برخوردار باشد .

۳. در ورزش مورد نظر ( ونه در سطح كلی ) تحصیلات عالیه ( فوق لیسانس و دكترا ) داشته باشد .

۴. از جدیدترین اخبار و تحقیقات انجام شده اطلاع كافی كسب نماید .

۵. متواضعانه از تمامی تخصصهای مربوطه استفاده مططلوب را ببرد .

بیان خلاصه و نتیجه گیری

۱. یكیی از روشهای ایجاد آرامش و رفع اضططراب بی مورد ومزاحم ، خواب مصنوعی است

۲. با استفاده از خواب مصنوعی روانشناس ورزشی انرژیهای آزاد شده ورزشكار را آزاد می نماید.

۳. با استفاده از خواب مصنوعی اعتماد به نفس ورزشكاران را افزایش میدهیم و خود تكلمی های بی مورد انها را حذف می كنیم.

۴. با گسترش سطح علم گرایی در ورزش ، برخورردهای سلییقه ای و نامطمئن از بین رفته و تمامی زمینه های علمی وابسته به خدمت مربی و ورزش مربوطه در می آیند .

توضیح : دراین گفتار ما راجع به كیفیت خواب مصنوعی ، چگونگی اجرا ، و نظریه های موجود سخنی به میان نیاوردیم ، چرا كه هدف ما شناسایی موضوع است نه تعلیم آن . تمامی مهارتهای روانی باید توسط روانشناسان ورزشی یا احتمالا مربی كارآزموده و آگاه در تحت شرایط خاصی به اجرا درآیند .