يك موسسه در كره جنوبي روشي را براي استفاده از واكسن در زير زبان ابداع كرده است كه به طور بالقوه نياز به تزريق دردناك واكسن را برطرف مي‌كند.
به گزارش دکتر سلام به نقل ازخبرگزاري فرانسه از سئول، دكتر سونگ جو هي و همكارانش از “موسسه بين‌المللي واكسن” دريافتند واكسن آزمايشي زيرزباني آنفلوانزا در ايمن‌سازي موشها بسيار موثر بوده است.

هنگامي كه واكسن آنفلوانزا در زير زبان بكار برده شد، واكنش‌هاي ايمني شديدي در ريه‌هاي اين حيوانات ايجاد شد و بعدها كه اين حيوانات در معرض نوع سخت ويروس آنفلوانزا قرار گرفتند به اين بيماري مبتلا نشدند.

در حال حاضر در مورد واكسن آنفلوانزا يكي از روش‌هاي جايگزين استفاده از افشانه بيني است.

اما در اين روش احتمال راه يافتن ويروس‌ها به دستگاه عصبي مركزي وجود دارد.

“كئون مي‌نا” يكي ديگر از محققان مركز بين‌المللي واكسيناسون كره جنوبي كه بر اين مطالعه نظارت داشته است مي‌گويد مطالعات جديد نشان داده است روش استعمال واكسن در زير زبان خطر تغيير مسير آنتي‌ژن به سوي دستگاه عصبي مركزي را ندارد.