دکتر سلام: گياه شناسان نپالي 1792 نوع گياه را كه مصرف دارويي دارند در سال 1385 كشف كردند.

نپالي ها نام 7 هزار نوع گياه را كه مصرف دارويي دارند را به ثبت رسانده اند و به تازگي موفق به كشف 1792 نوع گياه دارويي ديگر شدند.
ساشيمارانجان با را و پوران پراساد دو گياه شناس پنالي اعلام كردند كه 1557 نوع از اين گياهان به صورت خودرو رشد مي كنند و 235 نوع آن ها بايد كشف شوند.
اين نوع گياه شناس پس از اين گياهان نام آن ها را در كتاب گياهان دارويي پنال به ثبت رساندند.

با پول یک پیتزا لاغر شو

به کمک این کلینیک تخصصی می تونید بیش از ۷ کیلو در یک دوره (۲۱روزه) وزن کم کنید و به اندام ایده آل خودتون برسید.
پشتیبانی و مشاور رایگان
کاهش وزن تضمینی بدون بازگشت