1

به زودی ممکن است روش جدیدی که از الکتریسیته برای از بین بردن تومورهای کوچک در پستان استفاده می‌کند، به عنوان جایگزین جراحی به زنان مبتلا به سرطان پستان پیشنهاد شود.

تحقیق کوچکی در مورد روش حذف با بسامد رادیویی[1] جهت درمان سرطان پستان در مراحل ابتدایی، نشان می‌دهد استفاده از این روش با حداقل شدت، امکان پذیر و ایمن است. اما محققان معتقدند پیش از آنکه این روش بتواند جایگزین روش‌های پذیرفته شده امروزی، که شامل جراحی و رادیوتراپی است، شود به تحقیقات بیشتری نیاز است.

دکتر برونو فورنیج[2]، استاد رادیولوژی و جراحی تومور در مرکزپزشکی سرطان دکتر اندرسون دانشگاه تکزاس در هیوستون، در مصاحبه‌ی خبری می‌گوید: “تحقیق انجام شده یک تحقیق تجربی است و آزمایش‌های دراز مدت بیشتری پیش از آنکه روش حذف با بسامد رادیویی به عنوان جایگزین جراحی در مراحل ابتدایی سرطان پستان ارائه شود، مورد نیاز است.”

محو سرطان پستان

پژوهش مذکور که در شماره آوریل نشریه‌ی “رادیولوژی” منتشر شد، نگاهی بر ایمنی و تأثیر روش حذف با بسامد رادیویی در درمان سرطان پستان با توده‌هایی با قطر کوچک‌تر از 2 سانتی متر دارد.

در روش حذف با بسامد رادیویی از تصاویر سونوگرافی  برای هدایت سوزن یا الکترودی که گرمای تولید شده به وسیله جریان الکتریسیته را به مرکز تومور انتقال می‌دهد استفاده می‌شود. در این پژوهش برای از بین بردن بافت سرطانی دمای حدود 200 درجه فارنهایت (93.33 درجه سلسیوس) به مدت 15 دقیقه به تومور اعمال شد.

پژوهشگران این روش را روی 21 تومور سرطان پستان در 20 زن درست پیش از آنکه برای برداشتن تومور و بافت اطراف آن[3] یا برداشتن کل سینه[4] زیر تیغ جراحی بروند امتحان کردند.

بعد از انجام آزمایش و جراحی، یک پاتولوژیست نمونه بافت‌ها را مورد بررسی قرار داد تا معلوم شود حذف با بسامد رادیویی سلول‌های سرطانی را از بین برده است یا خیر. تصویربرداری‌های بعدی نشان داد که در همه‌‌ی 21 مورد، بدون هرگونه عوارض جانبی از قبیل سوختگی پوست یا قفسه‌ی سینه، تومور کاملا نابود شده است.

اما در بافت پستان یکی از دو زنی که پیش از انجام آزمایش شیمی درمانی شده بودند، باقیمانده‌ی میکروسکوپی بافت سرطانی یافت شد که پیش از آن در تصویربرداری‌ها مشاهده نشده بود.

از آنجا که در روش حذف با بسامد رادیویی از سونوگرافی برای مشخص کردن نقطه‌ی مورد درمان استفاده می‌شود، پژوهشگران معتقدند برای کاهش ریسک برجا گذاشتن سلول‌های سرطانی، توده‌ی هدف و مرزهای آن باید به وضوح در تصویربرداری‌ قابل رؤیت و بررسی باشد.

منبع-http://iranpink.com