LASER

محققین فیزیک دانشگاه Adelaideنوع جدیدی از لیزر را ابداع کردند که موجب پیشرفتهای شگفتی در زمینه های  مختلف خواهد شد از تشخیص بیماریها توسط تجزیه و تحلیل هوای بازدم بیماران تا سنجش از راه دور گازهای گلخانه ای مهم در دنیا که امروزه بحثهای زیادی در مورد آن جاری است. نتایج این تحقیق در مجله ی Optics Lettersمنتشر گردید.

 محققان انستیتوی فوتونیک و سنجش پیشرفته و محققان دانشکده ی شیمی و فیزیک درمورد ابداع این نوع جدید ازلیزر می گویند: ما توانستیم نشر نور لیزر را 25 بار بیشتر از سایر لیزرهایی که همکنون بکار می روند درطول موج مشابه  افزایش دهیم، این کار تشخیص غلظت های بسیار کم  گازها را امکان پذیر می کند.

پرفسور Ori Henderson-Sapirمی گوید: این نوع لیزر دارای قدرت بمراتب بیشتری است و نسبت به لیزرهای کنونی دارای بهره وری بسیار بالایی در این محدوده ی فرکانسی است. استفاده از این روش جدید می تواند به ما در حل مشکلات تکنیکی و فنی تولید فیبرهای لیزر پرقدرت در فرکانس های متوسط مادون قرمز کمک کند.

لیزر جدید در محدوده ی فرکانس mid-infraredعمل می کند این همان باند طول موجی است که بسیاری از گازهای هیدروکربنی مهم نور را جذب می کنند.

دکتر David Ottawayسرپرست این پروژه می گوید: کاوش این ناحیه از طیف الکترومغناطیس با قدرت بالای لیزر جدید به معنای آن است که ما می توانیم چنین گازهایی را با حساسیت بسیار زیاد تشخیص دهیم، به عنوان مثال این تکنولوژی امکان تجزیه و تحلیل مقادیر بسیار جزئی گازها در هوای بازدم بیمار را در جراحی ها برای پزشکان امکان پذیر می کند.

تحقیقات جدید نشان داده است که در بیماریهای مختلف وجود مقادیر بسیار جزئی از گازها که بطور طبیعی در هوای بازدم نباید باشد، می تواند به تشخیص بیماری کمک کند برای مثال وجود استون در هوای بازدم افراد دیابتی می تواند به تشخیص این بیماری کمک کند.

سایر کاربردهای بالقوه این لیزر تشخیص اتان و متان در اتمسفر است که در گرم شدن کره ی زمین بسیار مهم هستند.

 دکتر Ottawayمی گوید: تاکنون اصلی ترین محدودیت برای تشخیص این گازها توسط لیزر، فقدان منابع نوری مناسبی است که قادر به تولید انرژی کافی در این بخش از طیف الکترومغناطیس باشند. چند منبع موجود به طورکلی گران قیمت و از نظراندازه بسیار بزرگ بودند که همین اشکالات مانع از استفاده ی گسترده ی و مناسب از این دستگاهها می شد. در این لیزر جدید از یک نوع  فیبر نوری استفاده شده است که کار با آن آسانتر است حجم کمتری دارد ، قابل حمل می باشد و از نظر هزینه ی تولید نسبت به سایر انواع  لیزرها مقرون به صرفه است.

 محققین می گویند: طول موج تابش نور 3.6 میکرون- عمیق ترین انتشار مادون قرمز متوسط از یک فیبر لیزر در دمای اتاق – است.

دانشمندان همچنین نشان دادند که این لیزر می تواند در محدوده ی بزرگی از طول موج از 3.3 تا 3.8 میکرون نشر بسیار خوب و کارآمدی داشته باشد .

دکتر Ottawayمی گوید: این موفقیت بزرگ به معنای امکان غربالگری و تشخیص غیرقابل تصور غلظت گازها با حساسیت بسیار بالا است  که می تواند به عنوان یک ابزار تشخیصی و سنجش بکار گرفته شود.

منبع-http://diabetestma.org