در فصل‌هاي مختلف، كم نمي‌بينيم كودكاني را كه ناچارند با عفونت‌هاي تنفسي دست و پنجه نرم كنند؛ دائم سرفه مي‌كنند، بيني‌شان گرفته است، ترشح دارد و به همين دليل خوب نمي‌توانند نفس بكشند؛ غذا بخورند و حتي بازي و تفريح كنند.
والدين، در اين جور مواقع، داروهاي سرماخوردگي و ضدسرفه را به زور هم شده، به كودكانشان مي‌خورانند. غافل از اين كه مصرف بي‌رويه و خودسرانه اين داروها ممكن است موجب خطرهايي براي آنها شود.

چنان‌كه گزارش هفته گذشته مركز كنترل و پيشگيري از بيماري‌هاي آمريكا نشان داده است كه در سال گذشته تنها در اين كشور، كار بيش از 7 هزار كودك به‌دليل استفاده از اين داروها به اورژانس كشيده شده است.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، در مطالعه‌اي كه اين مركز روي موارد مراجعه به اورژانس انجام داده است، مشخص شده كه اين 7 هزار كودك، از داروهاي دكونژستانت، آنتي‌هيستامين‌ها، داروهاي موسوم به ضدسرماخوردگي و مهاركننده‌هاي سرفه، استفاده كرده‌اند.

سن بحراني و حساس براي مصرف اين داروها، سن زير 2 سال بوده، چنان‌كه سركوب مركز تنفس در اين كودكان، به اضافه خواب‌آلودگي و ناهشياري اين كودكان، موجب اشكال در تنفس آنها و به وجود آمدن خطر مرگ در آنها شده است.

در گزارش نتايج اين مطالعه آمده است: از كل كودكان زير 11ساله مراجعه‌كننده به اورژانس، كودكان 2 تا 5 ساله، 64 درصد كساني را تشكيل مي‌دادند كه از اين داروها استفاده كرده بودند.

همچنين بررسي‌ها نشان داده است كه بيش از 80 درصد كودكاني كه به علت عوارض جانبي اين داروها به اورژانس مراجعه كرده بودند، دارو را بدون نظارت پزشك، مستقيما تهيه و مصرف كرده بودند.

داروهاي ضدسرماخوردگي و ضدسرفه، در فهرست داروهاي بدون نياز به نسخه قرار دارند و هر كس مي‌تواند شخصا به داروخانه مراجعه كند و آنها را خريداري كند؛ امري كه باعث ناآگاهي والدين از عوارض جانبي اين داروها و موارد مصرف واقعي آن مي‌شود.

كارشناسان معتقدند يا بايد اين داروها، به‌خصوص براي كودكان كم‌سن‌وسال، از فهرست بدون نياز به نسخه خارج شود، يا اين كه به والدين در مورد عوارض و شرايط مصرف آنها، آموزش كافي داده شود.

برخي ديگر از كارشناسان، به استناد مطالعات پژوهشي انجام شده روي اين داروها، معتقدند اصولا بايد مصرف اين داروها را براي كودكان ممنوع كرد.

به‌عنوان مثال، چند ماه پيش، پانلي متشكل از متخصصان كودكان و داروسازان و كارشناسان بهداشتي تشكيل شد كه در آن همه شركت‌كنندگان، به اتفاق درباره مصرف اين گونه داروها كه اكثراً شامل داروهاي ضدسرماخوردگي كودكان هستند، هشدار دادند.

محققان شركت‌كننده در اين پانل، از سازمان غذا و داروي آمريكا خواسته‌اند مجوز مصرف اين داروها را براي كودكان زير 6 سال لغو كند.

به گفته يكي از اين متخصصان كه اپيدميولوژيستي از دانشگاه پنسيلوانياست، اطلاعات موجود نشان مي‌دهد اين داروها چندان فايده‌اي در بهبود علائم بيماري كودكان ندارد و مصرف آنها هيچ توجيه منطقي ندارد.

مطالعاتي نيز روي برخي درمان‌هاي خانگي انجام شده كه برتري اين نوع درمان‌ها را  بر درمان‌هاي دارويي خطرناك، تأييد مي‌كنند. مثلا چند هفته پيش محققاني از كشور جمهوري چك، نوعي اسپري با استفاده از آب اقيانوس تهيه كردند كه مي‌توانست علائم احتقاني كودكان مبتلا به سرماخوردگي را تا حد قابل‌قبولي كاهش دهد.

اين، نشان مي‌دهد كه توصيه پزشكان، مبني بر شستشوي مجاري تنفسي با آب و نمك  مي‌تواند به سادگي و بدون كمترين هزينه يا عوارضي، به پاك شدن اين مجاري و تنفس بهتر كودكان كمك كند.