دانشمندان آمریکایی خبر از نتایج موفقیت آمیز آزمایش واکسن مقابله با بازگشت سرطان ریه روی گروهی از بیماران خبر دادند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل ازمهر، محققان مرکز تحقیقات سرطان موسسه لودیگ در نیویورک اعلام کردند که از آزمایش واکسن مقابله با بازگشت سرطان ریه روی گروهی از بیماران به نتایج مثبتی دست یافته اند.

این دانشمندان که نتایج تحقیقات خود را در تازه ترین شماره مجله “شرح مباحثات آکادمی ملی علوم آمریکا” (PNAS) منتشر کرده اند، در این خصوص توضیح دادند که عملکرد این واکسن برپایه فعالیت یک نوع خاص از پروتئین توموری استوار شده است.

این واکسن در سالهای پس از درمان سرطان ریه تزریق می شود و از بازگشت بیماری جلوگیری می کند.

این پروتئین پادزهر که  ASCI نام دارد یک پاسخ ایمنی ویژه که توانایی تشخیص این پروتئین را دارد برمی انگیزد و به این ترتیب در مقابل سلولهای سرطانی ایستادگی می کند.