7

امروزه روش های درمانی مختلفی برای انواع بیماری ها ابدا شده است. یکی از روش هایی که قصد داریم در این مطلب به بررسی اش بپردازیم ، روش انعکاس درمانی است. می توان این روش را از شاخه های مساژ درمانی دانست. در انعکاس درمانی بیماری تشخیص داده شده و با ماساژ عمیق کف ، رو ، کناره ها و بین انگشتان پا درمان می شود.

تاریخچه شکل گیری این روش چیست؟

پزشکی نوین معاصر می داند که هر عضو بدن یک منطقه نمایندگی روی پوست دارد و آن منطقه وابسته به همان رشته عصبی است که به آن عضو خاص می رود.روش انعکاس درمانی بر این اصل استوار است که کل بدن انسان در پای او جلوه می یابد یا به عبارتی دیگر کل بدن انسان به نوعی در پای او نمایندگی هایی دارد و بازتابنده می شود. درمانگران این روش می گویند از طریق مالش عمیق یک نقطه خاص پا آن عضوی که با آن نقطه خاص رابطه دارد به گونه ای تحریک می شود که به عادی شدن کارش بینجامد.مناطقی در کف، رو، کناره ها و بین انگشتان پاها هستند که نوعی ارتباط با دیگر اعضای بدن دارند و مالش آن مناطق آثار درمانی بر آن اعضای دور دست بدن می گذارد به عبارت دیگر، تحریک یک منطقه بدن انعکاس و واکنش درمانی در منطقه ای دیگر از بدن تولید می کند، و حتی دقیق تر از این می توان گفت که تحریک منطقه ای خاص از بدن انرژی های دفاعی و شفابخش طبیعی بدن را برای درمان عضوی دوردست تقویت و تجهیز می کند.

روش اجرا چگونه است؟

در اولین جلسه درمانگر همه نقاط پاهای بیمار لمس می کند تا مناطق سخت شده یا نقاط کریستالیزه را در زیر پوست پاهای بیمار پیدا کند. هر گاه که درمانگر یکی از این گونه نقاط را پیدا کرد تشخیص می دهد که کدام عضو بدن بیمار گرفتار بیماری شده است. آن گاه که درمانگر شروع به ماساژ روی منطقه ای از پای بیمار می کند، بیمار دردی در آن منطقه یا در عضوی که آن منطقه خاص پایش نمایانگر آن است، یا در هر دو مکان حس می کند. اصل درمان که از جلسه دوم آغاز می شود خیلی ساده است )اما نه چنان که هر کس بدون سال ها تعلیم و تمرین بتواند به طریقی مفید اجرا کند(: درمانگر با سر دو سه انگشت یا تنها با سرانگشت اشاره یا سرانگشت شصت خود و در جهت حرکت عقربه ساعت نقطه انعکاسی را در پای شخص بیمار ماساژ می دهد.

این روش چه کاربردی دارد؟

روش انعکاس درمانی، بیش ترین توفیق را در اختلالات کارکردی دارد.. این روش در درمان یبوست، تنگ نفس، حالات فشار عصبی روانی، مشکلات کیسه مثانه، مشکلات سینوس ها و حتی مشکلات شدید چون سنگ کلیه و سنگ کیسه صفرا توفیق خوب داشته است. و همچنین برای درمان انواع سردردها و به ویژه سر درد میگرن مفید بوده است.. به نظر می رسد که کار واقعی انعکاس درمانی تحریک نیروهای شفابخش طبیعی بدن به فعالیت بیش تر و برانگیختن آن ها به تبدیل آشفتگی فیزیولوژیکی یا انرژیایی پدید آمده به حالت تعادل طبیعی و عادی بدن و نیز هدایت تمرکز آن ها روی یک عضو خاص بدن است.