8

همانطور که در مطلب قبل اشاره کردیم ، امروزه برای درمان بیماری ها راه های مختلفی وجود دارد. یکی دیگر از این راه ها ، رولف درمانی است. رولف درمانی هنوز به اندازه ی دیگر روش های درمان شناخته شده نیست ، در این مطلب به معرفی کامل این روش درمانی می پردازیم.

روش رولف درمانی نوعی درمان فیزیکی مکانیکی (دستکاری بدن / ماساژ بدن) است که نام دقیق تر این روش اصلاح ساختاری یابه عبارتی دیگر یکپارچگی ساختاری است.

تاریخچه شکل گیری این روش چیست؟

درمانگران رولف درمانی می گویند که با تحلیل و پاک سازی بافت های زاید ، بدن انسان می توان ریلکس و آرام شود و از اتلاف دایمی انرژیو پیدایش فرسودگی و پیری زودرس جلوگیری کرده و وضعیت طبیعی بدن در کودکی را بازیافت و به طور کلی تندرست شد.

این روش چگونه عمل می کند؟

زاید را که در اصل نباید وجود داشته باشد تحلیل برد و از بدن پاک کند. اساس روش رولف درمانی بر این واقعیت متکی است که شیوه زندگی معمول در جوامع شهری معاصر باعث می شود که مردم حالات بدنی غیرطبیعی پیدا کنند. عضلات برخی مناطق بدن برای حفظ این حالات و رفتارهای غیرطبیعی مجبور به انقباض دایمی غیرضروری می شوند و نتیجتاً بافت های اتصالی آن مناطق را تحریک به رشد غیرطبیعی می کنند و این بافت های افزون شده نیز به نوبه خود حرکات و حالات طبیعی اندام های بدن را غیرطبیعی و زیان آور می کنند.

روش اجرا چگونه است؟

درمانگر از زوایای متفاوت وضعیت بدن بیمار خود را به دقت می نگرد و انقباض ها، کج شکلی ها، ناهماهنگی ها، افتادگی ها و چندی دیگر از جلوه های غیرطبیعی در وضعیت بدن او را ثبت می کند. درمانگر با فشار دست های خود بافت های ضخیم فشیای اضافی غیرطبیعی را که طی سال ها انقباض های عضلانی غیرضروری پدید آورده اند به تدریج در طی جلساتی از مناطق متفاوت بدن بیمار پاک می کند.

این درمان معمولاً چندی از دردهای مزمن چون درد پشت و درد مهره گردن و درد شانه و غیره را به گونه ای رفع و درمان می کند

چه انتقاداتی به این روش وارد است؟

از آنجا که در طول جلسات رولف درمانی افراد بیرون ریزی های عاطفی را حس می کنند این سوال مطرح می شود که آیا احتمال ندارد تنش ها و عواطفی را از اعماق وجود آدمی بیرون بکشد که خود نتواند کاری مثبت درباره آن ها انجام دهد؟