10

اوستئوپتی درمانی نیز یکی از روش های درمان بیماری هاست. این شیوه درمان هنوز در بین مردم شناخته شده نیست و به نسبت دیگر طب ها ، طرفدار کمتری را دارد. روش کار این طب ، دستکاری کردن بدن به ویژه ستون فقرات است ، حتی زمانی که بیماری ربطی به ستون فقرات نداشته باشد.

تاریخچه شکل گیری این روش چیست؟

محقق اولیه این روش استدلال می کرد که در ماشینی که اجزاء متحرک دارد خراب شدن یک جزء باعث خرابکاری کل ماشین می شود و همچنین است در بدن انسان: فرسودگی یا نقص یا خرابی یک عضو بدن انسان باعث تغییر عملکرد مطلوب بدن او می شود. بنابر این او کوشید چرا و چگونگی پیدایش این وضعیت را کشف کند. فرضیه اساسی او این بود که بسیاری از بیماری ها را که گریبانگیر انسان می شوند می توان به سادگی براساس بدکاری مکانیکی یک یا چند عضو بدن او درک کرد و توضیح داد. او توانست نشان دهد که بسیاری از بیماری ها مربوط به اختلال در ستون فقرات هستند، و روش او می تواند بسیاری از بیماری های غیراستخوانی را نیز درمان کند. تأکید او بر نقش آشفتگی های ستون فقرات در پیدایش برخی بیماری ها شباهت به نگرش روش های کایروپرکتیک درمانی و الکساندر درمانی دارد.

این روش چگونه عمل می کند؟

دکتر استیل محقق این روش فرمول “قاعده شریانی” را ساخت و توضیح داد که اساس آن قاعده این است که هر گاه ترکیب و جریان خون طبیعی است، بیماری نمی تواند پدید آید زیرا خون ما در شرایط طبیعی قادر است همه عناصر حافظ ایمنی در مقابل بیماری ها را تولید کند. فشار دایم ناآگاهانه بر مهره ها و سوءاستفاده دایم از آن مهره ها و دیگر مفصل ها، انواع دردهای پشت و کمر و دردهای پاها را که امروزه شیوع بسیار گسترده دارند تولید می کنند و پایین افتادن اعضای درونی بدن نیز بیماری هایی چون هرنیا، یبوست مزمن، بواسیر و واریس رگ های پاها را تولید می کند. روش اوستئوپتی درمانی، در سطح دستکاری کردن، می کوشد عاملی را که باعث پیدایش مشکل شده است اصلاح و طبیعی کند. اگر منطقه گرفتار آن عوارض نزدیک به ریشه عصبی یا شریان خونی در ستون فقرات باشد، اصلاح کردن وضعیت مهره ها و مفاصل و آزاد کردن بافت های ارتباطی از زیر فشار، می تواند به جریان خون امکان دهد که نه تنها به اندام های آن منطقه از بدن بلکه به رشته های عصبی اندام های دور دست نیز بهتر برسد. به این طریق است که اوستئوپتی درمانی می تواند نتایج خوبی در اعضایی از بدن که دور از منطقه ظهور علائم درد و بیماری هستند تولید کند.

روش اجرا چگونه است؟

جلسه ملاقات با درمانگر اوستئوپتی درمانی با شرح تاریخچه پزشکی بیمار آغاز می شود. سپس درمانگر بدن بیمار را، با توجه زیاد بر آنچه می تواند با دستان خود بیابد، به دقت بررسی می کند.درمان اوستئوپتی در اساس، نوعی دستکاری اعضای بیمار شده بدن است به طریقی که مشکلات و دردهای پدید آمده را رفع کند و عملکرد و ساختار آن ها را اصلاح و طبیعی کند.

این روش چه کاربردی دارد؟

این روش برای درمان درد پشت، اندام های مفصلی، برخی انواع برونشیت، تنگی نفس، انواع سردرد میگرن که با هیچ درمان دیگر بهبود نیافته اند و برخی مشکلات اصلاح پذیر چشم مفید بوده است.

چه انتقاداتی به این روش وارد است؟

مشکل روش اوستئوپتی درمانی این است که نمی توان آن را به طریق آزمایش های کلینیکی ثابت کرد. در آزمایش های کلینیکی دو گروه مردمی که یک بیماری یکسان دارند را انتخاب می کنند و به یک گروه دارویی کشف شده برای آن بیماری می دهند. این آزمایش را با اوستئوپتی نمی توان کرد زیرا نمی توان تظاهر به دستکاری بدن بیمار کرد.