12

از سری روش های درمان نوین ، می توان به پسیانیک درمانی اشاره داشت. این شیوه ی درمانی مدتی است که شناخته شده و نوعی روش درمانی ترکیبی است. در پسیانیک درمانی از هومیوپتی، رادی استزیا، و پزشکی متعارف غربی استفاده می شود.

تاریخچه شکل گیری این روش چیست؟

پزشکی پسیانیک وجود نیروی انرژیایی فراروانی یا فراعادی را چون اصلی اساسی می پذیرد و استدلال می کند که بیماری های بازگشتی مولود نوعی “اختلال اولیه” ناشناخته اند که انرژی های شفابخش طبیعی بدن را چنان آشفته می کنند که نمی توانند طبق روال عادی خود تعادل طبیعی بدن را بازسازی کنند و سلامتی را بازگردانند.

این روش چگونه عمل می کند؟

آشکار است که ساختار مادی بدن در عین حال که تحت حکم رانی قوانین فیزیکی علت و معلول است می تواند از نفوذ نظامی برتر تأثیر گیرد، و هر اختلالی در این الگوی انرژیایی، آثاری در بدن مادی تولید خواهد کرد که نمی توان آنها را همچون علتی فیزیکی تعبیر یا درمان کرد”. ولی می توان به یاری روش های اَبَر احساس چون رادی استزیا آثار آن ها را ردیابی و کشف کرد و سپس با بازگرداندن تعادل در این الگوی انرژیایی سلامتی را بازگرداند.

روش اجرا چگونه است؟

پزشک یک آونگ را نگه می دارد و از آن یک یا چند پرسش خاموش ذهنی درباره نمونه بیماری یا شخص بیمار که حضور دارد می کند و به آونگ امکان می دهد پاسخ مناسب را به او نشان دهد.

پزشکی پسیانیک پس از تشخیص درست که به یاری تاریخچه کامل و دقیق پزشکی “عادی” شخص بیمار به دست آید، و پس از استفاده دقیق از روش رادی استزیا، اهمیت زیادی به میاسم هایارثی و اکتسابی می دهد، و اغلب می کوشد پیش از آغاز درمان جلوه های درجه دوم میاسم ها، اصل آن میاسم ها را که از نابسامانی های اساسی هستند از بدن بیمار پاک کند. تجویز داروی هومیوپتی مناسب بیماری گاهی نیازمند توسل به روش آزمایش و خطا است.

این روش چه کاربردی دارد؟

برتری اصلی پزشکی پسیانیک احتمالاً توان آن در درمان گروهی از بیماری های مزمن است. این روش می تواند به پیش گیری و درمان بیماری های مزمن مانند آسم، اگزما، بروسلوز، افسردگی، سردرد میگرن، حساسیت به آلومینیوم، بیماری های پوستی، اسکیزوفرنیا، بیماری هاجکین، عقب افتادگی فکری و جسمی، بیماری های روده بزرگ، ناتوانایی های عمومی بدن و مشکلات دهان و دندان بپردازد.

چه انتقاداتی به این روش وارد است؟

درمانگر بعد از تشخیص بیماری برای تجویز داروی هومیوپتی مناسب، گاهی نیازمند توسل به روش آزمایش و خطا می گردد. در این روش هیچ روند استانداردی وجود ندارد زیرا این مکتب به هر شخص بیمار چون فردی خاص می نگرد و بنابراین درمانها نیز فردی و خاص هستند.