16

بسیاری از پزشکان بر این عقیده اند که غذا مهم ترین عامل حفظ سلامت افراد است. داشتن تغذیه ی مناسب می تواند باعث تندرستی جسمی و روحی شود ، برای درمان بسیاری از بیماری ها می توان از رژیم های غذایی خاص استفاده کرد.

استفاده از غذا برای پیش گیری از بیماری ها، حفط تندرستی، طول عمر مطلوب و درمان بیماری های پدید آمده را غذا درمانی می نامیم.

تاریخچه شکل گیری این روش چیست؟

نوع مواد غذایی که می خوریم در ابتلا به بیماری های بسیار شایع در جوامع پیشرفته تر شهری چون سرطان روده بزرگ، فشار زیاد خون، سکته قلبی، بواسیر، آپاندیسیت، دایور تیکولر کولون ، چاقی، دیابت نوع دوم )مرض قند که بیش تر در اثر زیاده خوری غذا و چاقی پدید می آید(، واریس رگ ها، یبوست مزمن و لخته شدن خون، که به ریه ها یا مغز یا قلب می رود و مرگ زودرس می آورد، موثر است.شیوه غذایی مدرن مردم علت اصلی پیدایش گروهی از بیماری های خطرناک است. همگام با کاهش فیبرهای گیاهی در غذای روزانه و افزایش مصرف شکر، غذاهای آماده مصرف کارخانه ای، گوشت قرمز و چربی حیوانی، بیماری های زیر با تناسب مستقیم افزایش می یابند: سکته قلبی، سرطان روده، فشار زیاد خون، نقرس، دیابت نوع دوم، بواسیر، دایورتیکولر روده بزرگ، یبوست مزمن، چاقی، آپاندیسیت، واریس رگ های پا و لخته شدن خون در رگ ها.

این روش چگونه عمل می کند؟

تصحیح رژیم غذایی و عادات غذا خوردن

این روش چه کاربردی دارد؟

فرآیند غذا و در نتیجه گوارش نامناسب منجر به پیدایش سرطان روده، سکته قلبی، دیورتیکول روده و بیماریهای بی شمار دیگری می شود . بالتبع تغذیه ی مناسب از آنها پیشگری می کند.

حقایق کاملاً مستند و ثابت شده را زمینه تغذیه:

۱ علت اصلی سکته قلبی، کلسترول افزون بر نیاز بدن است که پس از وارد شدن در جریان گردش خون در مویرگ های تغذیه کننده عضله قلب ته نشین می شود و آن ها را تنگ می کند.

۲ غذای دارای مقدار کافی فیبرهای گیاهی اضافه کلسترول خون را به دو طریق کاهش می دهد:

الف وادار ساختن جگر به تبدیل کلسترول بیش تر به اسیدها و نمک های صفرایی، و نتیجتاً

ب اسیدها و نمک های صفرایی بیش تری را با تخلیه به موقع مدفوع از بدن خارج می کند.