گروهی از دانشمندان ایرلندی و ایتالیایی ترکیب جدیدی از داروهای ضد التهابی را به دست آوردند که از یک کاتالیزور بیولوژیکی استفاده می کند و بازده 100 درصد دارد.
محققان دانشگاه دوبلین و دانشگاه بلونیا که نتایج تحقیقات خود را در مجله Chemical Communications، ژورنال انجمن شیمی سلطنتی انگلیس منتشر کرده اند، فرایند جدیدی از سنتز و ترکیب داروهای ضدالتهابی در کلاس داروهای “هیبوپروفن” را ارائه کردند که امکان بازده نزدیک به 100 درصد را در تولید این داروها فراهم می کند.

هیبوپروفن یک داروی ضد التهابی مشتق از اسید پروپیونیک است. این مولکول در طبیعت به دو شکل با عنوان “ایزومر R” و “ایزومر S” وجود دارد اما تنها “ایزومر S” به شکل دارویی فعال می شود. با ترکیبات سنتی دو ایزومر به میزان برابر تولید می شوند و به این ترتیب 50 درصد دارو از بین می رود.

این درحالی است که در این فرایند سنتزی جدید که با عنوان “تفکیک جنبشی دینامیک”(Dkr) نام دارد و به وسیله یک آنزیم طبیعی کاتالیزه می شود، “ایزومر R” تبدیل به “ایزومر S” می شود و دارویی با 100 درصد بازده به دست می آید.