تحقيقات نشان مي دهد استاتين ها مانند كرستور ، ليپيتور يا زوكور ، كه به منظور كاهش كلسترول بد خون تجويز مي شوند ، از خطر فيبريلاسيون دهليزي ، ضربان هاي نامنظم قلب ، به بهبود بي نظمي هاي ضربان (‌آريتمي )‌ كمك مي كنند . اين بي نظمي ها در تشديد علائم سكته مغزي نيز نقش دارند.
به گزارش دکتر سلام به نقل ازهلث دي، محققان فرانسوي با ارزيابي شش مطالعه كنترل شده با بيش از 3500  شركت كننده ،   دريافته اند وقوع يا بازگشت آريتمي در بيماراني كه استاتين دريافت مي كنند ، كمتر است .

فيبريلاسيون دهليزي زماني رخ مي دهد كه دو دهليز بجاي تپش منظم دچار لرزش و ارتعاش مي شوند. در نتيجه  خون در دهليزها جمع شده احتمال تشكيل لخته هايي كه به سمت مغز حركت مي كنند نيز افزايش مي يابد و اين خطر سكته مغزي را افزايش مي دهد.