آنتی‌بیوتیک‌ها به قصد درمان عفونت‌های باکتریایی تجویز می‌شوند،
اما آنها بر ضد ویروس‌هایی مانند ویروس‌های که عامل سرماخوردگی هستند، بی‌تاثیر هستند.[آنتي‌بيوتيك داروي سرماخوردگي نيست]

برای پیشگیری از مصرف بیش از حد آنتی‌بیوتیک‌ها، اهمیت دارد که تنها آنها را برای عفونت‌های باکتریایی به کار برد.[چه وقت آنتی بیوتیک‌ها موثرند]

برای استفاده مناسب از آنتی‌بیوتیک‌ها این نکات را در نظر داشته باشید:

تنها آنتی‌بیوتیک‌ها را مطابق تجویز دکترتان مصرف کنید. هرگز آنتی‌بیوتیکی را که برای شخصی دیگر یا برای خودتان برای درمان بیماری متفاوتی تجویز شده است، مصرف نکنید.
اگر دکترتان می‌گوید شما عفونت ویروسی دارید، نباید از او درخواست کنید که برایتان آنتی‌بیوتیک تجویز کند.
آنتی‌بیوتیک‌تان را دقیقا مطابق نسخه تجویزی دکترتان مصرف کنید، و همیشه داروی‌تان نسخه‌‌شده را تمام کنید. هرگز مقداری از آنتی‌بیوتیک را برای درمان عفونت‌های بعدی نگه ندارید.