کارشناس مرکز ملی اطلاع رسانی داروها و سموم معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، مسمومیت بر اثر فرآورده های تزریقی را خطرناک تر از سایر موارد دارویی دانست.
دکتریسنا بهمنش در گفتگو با مهر اظهار داشت: به دلیل اینکه فرآورده های تزریقی وارد خون می شود، دسترسی برای حذف آنها وجود ندارد و از همین رو، مسمومیت بر اثر آمپول خطرناک تر از قرص و شربت و… است.

وی با اشاره به اینکه چنین خطاهایی معمولا در مراکز درمانی و به واسطه اشتباه پرسنل صورت می گیرد، افزود: یک ساعت اولیه برای نجات جان فردی که دچار مسمومیت دارویی شده خیلی حیاتی است.

کارشناس مرکز ملی اطلاع رسانی داروها و سموم معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، گفت: در صورتی که فرد بر اثر مصرف قرص دچار مسمومیت شده باشد، زمان نجات او تا دو ساعت قابل افزایش است اما این وضعیت در زمینه مسمومیت بر اثر فرآورده های تزریقی و شربت ها، کمتر است.

بهمنش، در خصوص چگونگی نجات جان فردی که دچار مسمومیت دارویی شده است، به شماره تلفن 09646 (مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم) اشاره کرد و افزود: کارشناسان این مرکز به صورت شبانه روز آماده پاسخگویی در زمینه مسمومیت ها هستند.

وی با عنوان این مطلب که نیاز نیست هر فردی که به اشتباه یک قرص را خورده، به مرکز درمانی منتقل شود، تصریح کرد: خوردن حتی یک قرص به اشتباه، خطای درمانی محسوب می شود اما کارشناسان مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم، با راهنمایی ها و اطلاعات خود، درصدد کاهش مراجعات افراد به مراکز درمانی هستند.