دکتر سلام طي اطلاعيه‌اي در مورد تجويز فرآورده‌هاي مورد استفاده جهت رفع علائم سرماخوردگي و سرفه در كودكان با سن كمتر از دو سال، توصيه‌هايي را ارائه داد.
به گزارش دکتر سلام، در اين اطلاعيه آمده است: تجويز آنتي هيستامين‌ها نظير ديفن هيدرامين، كلرفنيرامين، برم فنيرامين و سيپرو هپتادين، دكونژستانها نظير پسودوافدرين و فنيل افرين، ضد سرفه‌ها نظير دكسترومتورفان و خلط آورها نظير گايافنزين به طور كلي در كودكان با سن كمتر از دو سال توصيه نمي‌شود.

با توجه به اين كه فرآورده‌هاي مورد استفاده براي رفع علائم سرماخوردگي و سرفه ممكن است، حاوي بيش از يك ماده موثر باشند در صورت ضرورت به تجويز براي كودكان حتما نام مواد موثر و مقدار موجود در فراورده جهت تنظيم دقيق مقدار مصرف با توجه به سن و يا وزن كودك به دقت بررسي شود.

بر اساس اين گزارش، فراورده‌هاي مذكور نبايد به منظور كمك به خواب كودك و ايجاد حالت خواب آلودگي در وي مصرف شوند و توصيه مي‌شود براي تنظيم مقدار تجويز شده فرآورده براي كودك، از پيمانه با قاشق‌هاي مخصوص اندازه گيري دارو استفاده و از اندازه‌گيري مقدار مصرف توسط قاشق‌هاي خانگي، به دليل استاندارد نبودن اندازه آنها،‌خودداري شود.

اين گزارش تاكيد مي‌كند؛ در صورت تجويز بيش از يكي از فرآورده‌هاي مذكور ممكن است مواد موثره مشترك موجود در فرآورده‌هاي تجويز شده براي كودكان از حد مجاز فراتر رفته، منجر به مسموميت وي شود. لذا از تجويز غير ضروري بيش از يك فرآورده حاوي هر يك از اجزاي مذكور براي كودكان اجتناب شود و حتما در محلي دور از دسترس آنان نگهداري شود.

گفتني است، با توجه به اين كه مواردي از مسموميت با فراورده‌هاي مورد استفاده در كشور ما در گروه سني كمتر از دو سال مشاهده شده كه منجر به بستري شدن كودكان در بيمارستان شده است.

دکتر سلام به پزشكان و داروسازان توصيه كرد؛ هنگام تجويز و تحويل فراورده‌هاي حاوي اجزاء مذكور كه در قرص و شربت سرماخوردگي كودكان (حاوي كلرفنيرامين و پسودوافدرين) شربت ديفن هيدرامين، شربت گايافنزين، شربت دكسترومتورفان پي (حاوي پسودوافدرين)، شربت اكسپكتورانت (حاوي گايافنزين، كلرفنيرامين و پسودوافدرين) شربت و قرص كلرفنيرآمين، قطره بيني فنيل افرين، شربت و قطره دكسترومتورفان موجود است نكات فوق را به والدين متذكر شوند.