bhrt_women-peri

برخی ادارات و مراکز شغلی زنان را به راحتی و با کوچکترین مشکلی اخراج می کنند دلیل این امر چیست چرا ر جامعه ما نیروی زن نسبت به نیروی مرد توانایی کمتری برای ادامه کار دارد تصورات مختلف نسبت به اشتغال زنان و ارزش و اهمیت کمی که مدیران ادارات مختلف نسبت به نیروی زن دارند موجب بروز این مسائل خواهد شد.

به دلیل عدم حمایت های مناسب از زنان در محیط‌های کاری آنها به راحتی از کار اخراج می شوند و این مقوله برای وضعیت اشتغال زنان و دستیابی به توسعه پایدار در کشور مناسب نیست.

، این روزها زنان و مردان دوشادوش هم در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، ورزشی و … کار می‌کنند. این امر نشان می دهد که دیگر تعریف جنسیتی و محدودیت های آن در دنیای امروز بی معناست. اما باید در کشور برای سازماندهی مناسب اشتغال زنان، توانمند ساختن آنها، توجه به منافع و سهم آنها در جریان توسعه و برخورداری از مواهب توسعه، برنامه ریزی لازم صورت گیرد تا توسعه ای مناسب، متوازن و پایدار تحقق یابد که هدف آن تعالی و کرامت انسانی است.

دستیابی به توسعه مستلزم مشارکت همه اقشار جامعه به ویژه زنان است. اگر همه افراد در تمام مراحل توسعه مشارکت فعال داشته باشند بهره وری حاصل می شود، چون افراد نسبت به برنامه هایی که در مراحل مختلف آن اعم از برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی مشارکت داشته باشند احساس مسئولیت بیشتری دارند و از آن بیشتر حمایت می کنند. زنان می‌توانند با حضور فعال و پویای خود در فعالیت ها و عرصه های مختلف زندگی سهم عمده ای در توسعه جامعه از جمله توسعه اقتصادی داشته باشند و جوامع نیز همواره باید از توان و قابلیت های زنان در زمینه های مختلف بهره مند شوند. آنچه در ادامه می خوانید نظرات پروانه سلحشوری عضو فراکسیون زنان مجلس،‌ درباره وضعیت اشتغال زنان کشور است.

بسیاری از کارمندان زن نگران این هستند که در صورت بچه‌دار شدن کارشان را از دست دهند. چه تمهیداتی برای این امر باید اندیشیده شود؟

تاکنون پیگیری خاصی در این زمینه انجام نشده است. مدت مرخصی‌های زایمان در کشورهای اروپایی شش ماهه است. در مقوله مرخصی زایمان چند رویکرد وجود دارد. از یک سو مساله زنان باعث شده تا از مدت مرخصی زایمانشان بتوان به نحوه بهینه استفاده کرد. از سوی دیگر موضوع کارفرما مطرح است، چون کارفرما وقتی با مرخصی نیروی کار روبه رو می شود به این ترتیب از استخدام زنان پرهیز می کند. متاسفانه در مرخصی زایمان با تناقض‌های رفتاری کارفرما با نیروی زن روبه‌رو هستیم. در دولت مشوق هایی همچون مساله کاهش ساعت کاری زنان مطرح شده است که همه این مسائل خوشایند جامعه زنان است. اما هر دوی این مواضع برای افراد شاغل در آینده می تواند با مشکلات عدیده‌ای همراه باشد. با این طرز فکر ممکن است کارفرما به دلیل زن بودن نیروی کار راضی به مرخصی او نباشد و هیچ تمایلی نیز به جذب نیروی زن نداشته باشد. برای حل این مشکلات باید در کنار آن تمهیداتی اندیشیده شود تا زنان به واسطه چنین افکاری از کار محروم نشوند. اشتغال زنان و ایجاد بستر مناسب در این زمینه از اولویت‌های مجلس است تا به این ترتیب بتوان درباره اشتغال زنان کشور اقدام مناسبی لحاظ کرد. وضعیت اقتصادی موجود در کشور باعث شده تا زنان و مردان هر دو در کنار هم برای تامین مخارج زندگی به فعالیت بپردازند و رفع موانع در این امر نیازمند همکاری مناسب بین دولت و مجلس است. متاسفانه در حال حاضر شاهد عدم تعادل در توزیع اشتغال زنان در بخش های مختلف هستیم. بالاترین تراکم اشتغال زنان در بخش خدمات است. میزان اشتغال زنان در این بخش به نسبت سایر بخش ها کاملا گسترده است. برای حل مشکلات ناشی از اشتغال زنان در کشور باید زمینه مشارکت اقتصادی آنها را بیش از پیش فراهم کرد. طبیعتا هر چه نرخ مشارکت اقتصادی زنان افزایش یابد به نسبت نرخ بیکاری جامعه نیز کاهش می‌یابد. بر این اساس در برنامه ششم توسعه راهکارهای بهبود وضعیت مدنظر قرار گرفته شده است. در این قضیه مساله اشتغال زنان به تنهایی مطرح نیست، بلکه دولت در بررسی برنامه ششم به شکل جامع به مبحث اشتغال پرداخته است. در حال حاضر برای دو گروه زنان و مردان آن‌طور که باید و شاید شرایط اشتغال به شکل مطلوب لحاظ نشده است. با وجود نارسایی‌های موجود در بخش اشتغال باید بتوان برای اشتغال دختران و پسران در جامعه راهکارهای مناسبی اندیشید. در کشور ما بعد از چالش آب مساله اشتغال جوانان جزو اولویت‌ها محسوب می‌شود.

اغلب زنان شاغل در کشور ما در بخش خصوصی کار می‌کنند و این امر باعث شده تا زنان در مقابل حقوق دریافتی، مزایا، بیمه و … با مشکلات فراوانی رو به رو باشند. چگونه می توان جلوی بروز این گونه اجحاف ها را گرفت؟

در این زمینه باید با تقویت ابعاد نظارتی و حمایتی بتوان به بهبود مساله اشتغال در کشور پرداخت. این امر در کشور ما جزو مسائل مهم است و برای ساماندهی به این قضیه باید بعد نظارتی مجلس را تقویت کرد. البته با قانونگذاری صحیح می توان از بروز اجحاف در بین زنان شاغل جلوگیری کرد. به دلیل عدم حمایت های مناسب از زنان در محیط‌های کاری آنها به راحتی از کار اخراج می شوند و این مقوله برای وضعیت اشتغال زنان و دستیابی به توسعه پایدار در کشور مناسب نیست. با توجه به برگزاری جلسات متعدد با سازمان های مردم نهاد، فراکسیون زنان و… اولویت های زنان شناسایی شده است تا به این ترتیب بتوان بیشترین تمرکز را بر جامعه زنان داشت. در ضمن کم و کیف توجه به وضعیت اشتغال زنان در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

در ماه‌های اخیر چند طرح از سوی زنان مجلس مطرح شده که با زیرساخت‌ها و قوانین جامعه در تضاد است. امکان اجرای این چنین طرح‌هایی با توجه به قوانین موجود در کشور وجود دارد؟

تاکنون مسائل مطرح شده در حد طرح بوده و هنوز به مجلس ورود پیدا نکرده است. بی‌شک هر یک از طرح‌ها با بررسی های کارشناسی همراه خواهد بود.

هم اکنون دغدغه فراکسیون زنان مجلس چیست؟

اولویت  های زنان در این فراکسیون مورد برنامه ریزی قرار گرفته است. چندی پیش در جلسات متعدد با وزیر کار و معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور مسائل گوناگون همچون بیمه مورد بررسی قرار گرفت. به نظر بنده اگر این دولت بتواند به اصلاح قانون بیمه و توجه به درآمدزایی زنان در قالب توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست بپردازد طبیعتا بسیاری از مشکلات در ابعاد اجتماعی برطرف می شود. در این اقدام باید زنان با آموزش های متعدد توانمند شوند. آنها با گذراندن دوره های مهارتی می توانند از لحاظ اقتصادی، روانی، اجتماعی و… توانمند شوند. در این اقدام هدف از توانمندسازی زنان ارتقای توسعه پایدار در جامعه است. باید بتوان با مهارت‌آموزی، هنرهای دستی هر استان را به زنان آموزش داد تا این افراد با گذراندن دوره های متعدد و کسب گواهی پایان دوره بتوانند جذب بازار کار شوند. این امر می‌تواند در توسعه مشاغل خانگی در کشور تاثیرگذار باشد و در عین حال در ابعاد جهانی نیز مورد توجه قرار گیرد. با این اقدام می توان هنرهای منحصر به فرد در ایران را در ابعاد بین المللی به نمایش گذاشت. هنرهای دستی ایران در همه جای دنیا بی نظیر است و به این ترتیب می توان این هنر را در سطح بین المللی به همگان معرفی کرد و تحقق این امر نیز مستلزم تربیت نیروی کار ماهر است. در اصل با ایجاد چرخه مهارت و با برگزاری کلاس های آموزشی می توان افراد توانمند را شناسایی کرد و در مرحله بعد نیز بازار فروش برای این محصولات ایجاد کرد. با تقویت قوانین حمایتی در این زمینه می توان به توسعه اشتغال در کشور پرداخت. در ضمن با توجه به تسهیل قانون ازدواج جوانان می توان مسائل را به طور مناسب مورد توجه قرار داد تا به این ترتیب زنان و جوانان کشور بتوانند به اشتغال مناسب دست یابند.