تيمي از محققان مركز تحقيقات سرطان كاليفرنيا موفق به جداسازي يك تركيب ضد سرطاني جديد از گونه‌اي جلبك سمي سبز- آبي در اقيانوس آرام جنوبي شدند.
به گزارش دکتر سلام به نقل از ایسنا، به گفته يكي از محققان در اين مطالعه ماده‌اي با ساختاري بي نظير و با خاصيت ضد سرطان بسيار قوي شناسايي شد.
اين محققان سعي كردند به كمك نانوفن‌آوري كه از آن براي هدفگيري سلول‌هاي سرطاني، بدون ايجاد عوارض جانبي استفاده مي شود استفاده كنند.
تركيب سوموسيستيناميد كه درسيانوباكتري ماجوسكالا يافته شده است از سواحل كشور فيجي در اقيانوس آرام جمع آوري شد.
بعد از انجام مطالعات درون تني و برون تني مشخص شد كه تركيب مذكور از ساخت عروق خوني جديد يعني عروقي كه عمل تغذيه تومورها را بر عهده دارند جلوگيري كرده و تكثير سلول‌هاي سرطاني را بطور مستقيم مهار مي كند.
اين تركيب اگر چه براي خود سيانو باكتري سمي نيست ولي در سلول‌هاي انساني باعث فعال شدن روندهاي مرگ سلولي مي‌شود.
به گزارش ايسنا از ستاد ويژه توسعه فن‌آوري نانو، سلول‌هاي عروق تومورها با فعال شدن و شروع تكثير به اين تركيب به شدت حساس شده و تحت تاثير آن از بين مي روند.
به گفته يكي از محققان، اين دارو به دليل ساختار ويژه‌اش به خوبي با فن‌آوري نانو هماهنگ مي شود چرا كه خود به خود به صورت نانوذرات با اندازه ملكولي در مي آيد و اين روند براي هدفمند كردن دارو و دارو درماني تركيبي مفيد مي باشد. از طرفي ساختار ساده اين دارو امكان توليد آن را ممكن كرده است.
به عقيده اين محققان اين تركيب قوي ترين ماده‌اي است كه آنها تاكنون كشف كرده اند و آخرين تركيب اكتشافي نيز نمي باشد چرا كه آنها تاكنون بيش از 250 تركيب از اين باكتري شناسايي كرده‌اند با اين حال هنوز مقدار كلي SCA مشخص نشده و در صورت فراهم شدن امكانات جمع آوري، يك منبع طبيعي توليد داروي ضد سرطان در آزمايشگاه فراهم شده است.
نتايج اين مطالعه در مجله Proceedings of the National Academy of Science منتشر شده است.