1

در مطالب گذشته در رابطه با روش های درمانی گوناگون توضیحات مفصلی را برای شما ارائه دادیم. در این مطلب نیز قصد داریم که یکی از روش های درمانی که توسط ادوارد باخ اختراع شده است را برای شما شرح دهیم. در این روش از دارو های طبی گیاهی استفاده می شود.

تاریخچه شکل گیری این روش چیست؟

دکتر باخ ثابت کرد که شبنم گرم روی برگ و گل گیاهان دارویی، خواص شفابخش گیاهی را که از روی آن گرد آوری می شود با خود دارد.

این روش چگونه عمل می کند؟

آثار شفابخش داروهای باخ در اثر انتقال انرژی نادیدنی گیاه به درون آب می باشد که نوعی نفوذ “قدرت گیاه” به درون ملکول های آب است. این باور وجود دارد که ماده گیاهی، خواص انرژیایی خود را به طریقی هنوز ناشناخته به درون آب انتقال می دهد.

روش اجرا چگونه است؟

چون گردآوری شبنم سحرگاهی از روی برگ و گل گیاهان برای تهیه و عرضه داروها کاری فوق العاده دشوار از نظر عملی و خیلی گران هزینه از نظر اقتصادی بود او به فکر افتاد که گل ها و برگ های گیاهان دارای خواص شفابخش را در شیشه محتوای آب خالص چشمه گذارد و به مدت چند ساعت در نور خورشید قرار دهد. او کشف کرد که این کار طریقی بسیار مؤثر برای بارور کردن آب شیشه با خواص شفابخش گیاه بود.اگر تهیه دارو به چند بخش گیاه چون غنچه و گل و برگ و شاخه های نازک و ریشه و پوست گیاه نیاز داشت این اجزاء همگی نیم ساعت در آب چشمه جوشانده می شد و سپس مایع دارویی به طریق پیشین آماده می گردید.

این روش چه کاربردی دارد؟

این روش بیش تر برای درمان آشفتگی ها و اختلالات عصبی و عاطفی و روانی و همچنین درمان بیمارهای جسمی مفید می باشند. به عنوان مثال بیماری فوبیا (ترس)، بی ارادگی و ضعف تصمیم گیری، بی اعتقادی و سستی ایمان، اوهام و افکار وسواسی و امراض جسمی از این روش قابل درمان می باشند.