10

موضوع ترمیم دندان یکی از مسائلی است که بسیاری از افراد نسبت به آن اطلاعات کاملی ندارند. به همین علت تصمیم گرفتیم تا مقدمه ای در رابطه با این عمل برای شما آماده کنیم ، در مطالب آینده بیشتر در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد.

ترميم هاي زيبايي در دندانپزشكي : امروزه تنها تفكر دندانپزشك ترميم و درمان دندان نيست.زيبايي بعد ازترميم يك دندان پوسيده وگاهي دندانهاي سالم نكته اي بسيار مهم در دندانپزشكي محسوب ميشود.مواد همرنگ جديد(كامپوزيت)امكان زيبا كردن دندانها را فراهم كرده است.

كامپوزيت در بسياري موارد زيباتر از روكش است و تخريب بافت سالم دندان هم بسيار ناچيز و در حد صفر مي باشد.اين كامپوزيت هاي نسل جديد امكان زيبا كردن دندان هاي كج كه قبلا با ارتودنسي انجام ميشد رانيز بطور محدود ولي چشمگير مهيا كرده است.شفافيت/رنگ/انعكاس نور و بسياري موارد ديگر در اين كامپوزيت ها خيره كننده است و در بسياري موارد بالاتر از حد انتظار بيمار وگاها دندانپزشك زيبايي را فراهم ميكند بطوريكه بسياري از بيماران از لفظ معجزه استفاده مي كنند..