محققان درباره جویدن یا خرد كردن قرص‌ها هنگام مصرف آنها هشدار دادند .
به گزارش شبكه خبر، به گفته پژوهشگران : خرد كردن یا جویدن قرص ، هنگام مصرف آن ممكن است باعث افزایش سرعت جذب دارو در بدن ‌شود .

كارشناسان هشدار می دهند : جذب ء سریع برخی داروها در بدن ، عوارض ء خطرناكی دارد كه با بلعیدن قرص به شكل كامل آن و جذب تدریجی دارو در بدن ، خطر بروز این عوارض كاهش می یابد .

به گفته كارشناسان: جذب سریع برخی داروهای قلبی با اتساع سریع رگ ها ممكن است ، باعث سكته مغزی در بیماران شود .