دكتر محسن نفر، دبير انجمن نفرولوژي ايران طي نامه‌اي خطاب به معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت داروي سيكلوسپورين ايراني با نام تجاري ايمينورال را تاييد كرد.
به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه اينترنتي معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت، در اين نامه آمده است: با توجه به حضور داروي سيكلوسپورين (Iminural)، از 3 سال گذشته و مصرف آن در بيماران كليوي و با توجه به عدم گزارش موارد سوء تحمل و همچنين براساس گزارشات ثبت شده در مورد رضايتمندي از داروي فوق، استفاده از آن در مورد بيماران پيوندي مورد تاييد اين انجمن قرار گرفت.