آزمايش كلينيكي يك واكسن جديد ايدز ساخته شده توسط پژوهشگران ايتاليايي تا چند ماه ديگر آغاز مي‌شود.
روزنامه اونيره چاپ ايتاليا روز سه شنبه با درج اين مطلب نوشت: اين واكسن كه به منظور كند كردن سرعت گسترش ويروس ايدز( ‪ ) HIV‬است ، بزودي در دانشگاه برشا اين كشور بر روي انسان آزمايش خواهد شد.

به نوشته ارگان اسقف‌هاي ايتاليا،: گروهي از پژوهشگران اين كشور به سرپرستي آرنالدو كاروزو مديربخش ميكروب شناسي بيمارستان برشا اين واكسن را كه ‪ AT20‬نام گرفته ، بر روي يك بيمار مبتلا به ايدز آزمايش خواهند كرد.

كارشناسان دراين زمينه اظهار داشتند كه با اين واكسن ، راهبرد درماني جديدي بوجود مي‌آيد كه مي‌تواند تكثير ويروس ايدز را در بدن بيماران بشدت كند سازد.