محققان علوم پزشكی اعلام كردند: داروی جدید مقابله با بیماری مالاریا را ساخته اند كه اثرات مناسب در كنترل این بیماری دارد.
به گزارش دکتر سلام به نقل از رویترز، این دارو به شكل شیاف مصرف می شود و قادر است انگل مالاریا را به سرعت از پای در آورد.

مطالعه محققان نشان می دهد، مصرف یك دز این شیاف،موسوم به ارتمسینین در مدت 24 ساعت اثرات بهتری از نوع تزریقی این دارو دارد.

مالاریا ممكن است به مرگ بیمار منتهی شود و توسط پشه آنوفل منتقل می شود.
عامل این بیماری نوعی انگل میكروسكوپی به نام فالسیپاروم است كه نشانه هایی از قبیل تب مواج، تهوع، استفراغ و اسهال ایجاد می كند.
این بیماری سالانه بین 350 تا 500 میلیون نفر را در سراسر جهان مبتلا می كند و بیش از  100 كشور جهان به این بیماری آلوده هستند .

مناطقی از افریقا، آسیا، خاورمیانه، امریكای مركزی و جنوبی و اقیانوسیه مالاریا سالا نه بین یك میلیون و 300 هزار تا سه میلیون نفر را از پای در می آورد.