داروی جدید لوترول در درمان افزایش فشار خون تاثیر بسزایی دارد .
به گزارش دکتر سلام به نقل از شبكه خبر، بررسی های جدید پژوهشگران درباره بیش از ده هزار بیمار مبتلا به پرفشاری خون در شیكاگو نشان می دهد ، كسانی كه از قرص تركیبی لوترول استفاده می كنند ، به میزان بیست درصد كمتر به حملا ت قلبی و سكته مغزی دچار می شوند .

به گفته كارشناسان : لو-تِرول به صورت تركیبی از یك داروی مهاركننده آنزیم آنژیوتانسین و یك داروی مهاركننده كانال كلسیم تولید می شود.

به گفته پژوهشگران : داروی لوترول به خوبی در بیماران مبتلا به افزایش فشار خون پاسخ داده است و از آن می توان برای درمان این بیماری بهره جست .