سازمان جهاني بهداشت هشدار داد كه استفاده از داروهاي ضد ايدز مانند زياگن و ويدکس خطر بروز حملات قلبي را افزايش مي دهد.
به گزارش دکتر سلام به نقل ازايسنا، سازمان بهداشت جهاني در گزارش تازه‌اي اعلام كرد كه بر اساس اطلاعاتي که از اول فوريه سال 2007 جمع آوري شده است، پژوهشگران دريافتند كه استفاده متداول از داروهاي ضد ايدز خطر بروز حملات قلبي را تشديد مي‌كند.

بر اساس اين گزارش؛ در طول مطالعات فوق معلوم شد كه احتمال شيوع حملات قلبي در افرادي که از اين داروها استفاده مي کردند به مراتب بيشتر از افرادي بود که داروهاي ديگري مصرف مي‌كردند.

همچنين اين سازمان در گزارش خود متذكر شده است كه افزايش خطر بروز حملات قلبي معمولا در طول مصرف دارو مشخص نمي شود، بلکه عوارض جانبي استفاده از اين قبيل داروها در بلند مدت و پس از متوقف کردن مصرف دارو بروز خواهد كرد.