1690

دوچرخه ثابت  یک تجربه بسیار خوش آیند است ولی یک زانوی متورم  می تواند به تندی زمان خوب شما را بدتر کند . درد زانو یکی از مشکلات شایع میان دوچرخه سواران داخل سالن است اما شیوه هایی برای پیشگیری از این مشکل وجود دارد. در اکثر موارد درد یعنی که بدن تلاش میکند به شما حرفی بگوید  و یک پیامد طبیعی از برنامه تمرین نیست .

تنظیم ارتفاع صندلی

وقتی بحث دوچرخه سواری داخل سالن باشد ، راحت بودن کلید کار است . بدن هرگز نباید ناچار به خم شدن در حالت های غیر طبیعی شود و شما همیشه باید مراقب ایمنی خود باشید . توجه به ایمنی با دقت کردن به زاویه صندلی آغاز می شود . اگر خم شدن به جلو خیلی شدید باشد می تواند شما را وادار کند که به جلو خم شوید و این باعث استرس اضافی روی زانوها می شود . صندلی باید همیشه تراز باشد . علاوه بر این شما نباید ناچار شوید که پاها را بکشید تا به پدال برسد و زانوها باید همیشه حین رکاب زدن اندکی خم باشد . در صورت نیاز ارتفاع صندلی را کم کنید .

پدال ها

آیا برای کلاس اسپینیگ کفش مناسب را دارید ؟ ا
پاسخ منفی است ، باید یک مورد از آن را تهیه کنید . کفش هایی مخصوص این ورزش وجود دارد که متناسب با نیازهای آن طراحی شده اند . کفش های دوچرخه سواری اجازه می دهند که پاها داخل پدال ها سفت شوندو حفظ فرم درست پا را ضمانت می کنند . قرار دهی نادرست پاها روی پدال می تواند فشار خیلی زیادی روی زانوها وارد کند و این یکی از دلایلی است که کفش های مخصوص دوچرخه سواری مهم هستند .

فشار اضافی

چنان در این ورزش تازه کار به حساب می آیید ، اگر مدت زیادی بدون فعالیت بوده اید ، اگر تعهد کرده اید که جلسات طولانی تر از آنچه که باید انجام دهید . باید اندکی شدت را کم کنید . اغلب اوقات درد و ناراحتی نشانه های بدن برای افراط است . محدودیت های بدن خود را بشناسید و بدن را به طرف ناتوانی فیزیکی هدایت نکنید . در این حالت بدن از شما تشکر خواهد کرد .

تجهیزات مناسب

اگر تجهیزات اسپینیگ یعنی دوچرخه هایی که در اختیار دارید کیفیت تولید خوبی نداشته باشند ، می تواند باعث ناراحتی و آسیب شود . بنابراین بهتر است که تجهیزات از برندهای مشهور و استاندارد باشد .

فرم درست

به فرم حرکت خود توجه کنید . در کلاس اسپینیگ اغلب احتیاج می شود که روی پدال بایستید و رکاب بزنید که می تواند در صورت عدم رعایت فرم درست استرس زیادی روی زانوها وارد کند . پا را زیر زانو حفظ کنید و زانو را زیر لگن . سعی نکنید وقتی که در حالت ایستاده رکاب می زنید ، ضربه وارد کنید . در حالت های نشسته هم دستگیره دوچرخه را در بالاترین ارتفاع بگیرید و از خم شدن روی دستگیره هم پرهیز کنید . این کارها می تواند باعث خراب شدن فرم شود و در نتیجه به سخت تر درگیر شدن زانوها می انجامد اجازه ندهید حین رکاب زدن زانو به داخل یا خارج متمایل شود . در غیر این صورت دچار درد زانو خواهید شد .

نتیجه گیری

همانطور که متوجه شدید اگر اسپینیگ را با رعایت نکات ایمنی و تحت نظر متخصصان با شدت و حدت متناسب با فیزیک بدنی و آمادگی جسمانی خود اجرا کنید مشکلی برای سلامت شما ایجاد نخواهد کرد مگر آنکه از پیش در ناحیه زانو مشکل داشته باشید .

منبع-http://www.bodyfull.ir