تعداد نسبتا زیادی از نوجوانان از مكمل های ویتامینی استفاده می كنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبكه خبر: به نوشته جدیدترین شماره نشریه پزشكی طب مكمل و جایگزین ، آمار مصرف انواع مكمل ها به ویژه مكمل های ویتامینی در بین نوجوانان زیاد است.

پژوهشگران دانشگاه پزشكی بوستون با بررسی تعدادی نوجوان 11 تا 9 سال متوجه شدند : 16 درصد این نوجوانان مولتی ویتامین و 6 درصد ویتامین سی (c ) مصرف می كنند و درصد محدودی از نوجوانان برای افزایش عملكرد ورزشی خود از مكمل های غیرویتامینی استفاده می كنند.

با توجه به تاثیر گاه زیانبار مصرف خود سرانه مكمل های ویتامینی ، پژوهشگران توصیه می كنند : مصرف مكمل ها در سنین نوجوانی حتما باید تحت نظر پزشك صورت گیرد.