دانش پژوهان ایرانی اعلام كردند : اعتیاد تاثیر داروهای بیهوشی را كاهش می دهد.
به گزارش شبكه خبر ، دانش پژوهان مركز تحقیقات بیهوشی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی ، با بررسی 50 بیمار معتاد و 50 بیمار غیر معتاد كه برای عمل جراحی ، به بیهوشی موضعی نخاعی نیاز داشتند ، مدت اثر بی دردی داروهای بیهوشی را در این دو گروه با هم مقایسه كردند .

این پژوهش كه به همت دكتر علی دباغ ، دكتر هدایت الله الیاسی ، دكتر مریم وثوقیان و جمعی از پژوهشگران مركز تحقیقات بیهوشی انجام شد ، نشان می دهد ، مدت اثر بی دردی ناشی از داروهای بیهوشی نخاعی در افراد غیر معتاد ، بیشتر از افرادی است كه سابقه سوء مصرف مواد مخدر دارند .

دكتر الیاسی ، رئیس مركز تحقیقات بیهوشی و سرپرست این گروه پژوهشی ، درباره علت این پدیده به خبرنگار شبكه خبر گفت : این احتمال وجود دارد كه مواد مخدر ، با تاثیر بر گیرنده های ویژه داروهای بیهوشی در نخاع ، اثر این داروها را خنثی می كنند؛ اما برای اثبات آن تحقیقات تكمیلی نیاز است .

نتایج این پژوهش در مجله بین المللی آنستزی و آنالجزی ( Anesthesia and Analgesia ) منتشر شده است .