يك داروساز با بيان اين كه در چند سال اخير استفاده از مكملهاي رژيمي نظير (امگا3) زياد شده، گفت: گرچه در تركيبات اين مكملها از مواد طبيعي استفاده مي‌شود اما بايد دانست كه در كنار مواد طبيعي، مواد شيميايي نيز استفاده خواهد شد.
دكتر مسعود كرمي، داروساز و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي جندي‌شاپور اهواز، در گفت وگو با ایسنا، اظهار داشت: بكارگيري مواد شيميايي در كنار مواد طبيعي در اين قرصها آنها را از عوارض آن جدا نخواهد كرد.

وي افزود: امگا 3، روغن كبد ماهي است و از خواص مطلوب آن زياد سخن به ميان آورده شده از جمله اين كه علي رغم چرب بودن آن مي‌تواند كاهنده چربي خون باشد، جهت كاهش درد مفاصل موثر است و غيره، همچنين تاكنون عوارض خاصي از مصرف آن گزارش نشده است.

كرمي در پايان توصيه كرد: تا آنجا كه امكان دارد از ماهي كه طبيعي و فارغ از تلفيق با مواد شيميايي است، استفاده شود.