كارشناسان بار دیگر بر لزوم اصلاح فرهنگ مصرف دارو در بیماران تاكید كردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبكه خبر: نتیجه پژوهشی جدید نشان می دهد: بسیاری از بیماران دارویی را كه پزشك برایشان تجویز می كند، به طور خودسرانه به دیگر بیمارن نیز می دهند.

محققان در آمریكا اخیرا با بررسی 700 فرد متوجه شدند : حدود یك چهارم افراد دارویی را كه پزشك برای آنان تجویز كرده است ، به دیگران هم می دهند كه در این میان داروهای ضدحساسیت ، مسكن ها ، آنتی بیوتیك ها و داروهای اعصاب و روان بیش از دیگر داروها در اختیار دیگر بیماران قرار داده می شود.

به گفته محققان : هر دارویی متناسب با شرایط بیمار و بیماری وی تجویز می شود و دادن خودسرانه داروها به دیگران حتی ممكن است ، سلامت آنان را به شدت تهدید كند.