رژیم كم كالری همراه با نوعی مكمل گیاهی ، در كاهش وزن موثر است .
چند تن از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكی لرستان با بررسی 87 زن مبتلا به چاقی دریافتند ، افراد چاقی كه از رژیم غذایی كم كالری همراه با مكمل گیاهی ساتوركس استفاده می كنند، در مقایسه با افراد چاقی كه فقط رژیم غذایی كم كالری دارند ، كاهش وزن بیشتری پیدا می كنند .

پژوهشگران با توجه به نتایج این بررسی كه در مجله پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تبریز منتشر شد ، برای كاهش وزن ، رژیم غذایی كم كالری همراه با مكمل گیاه ساتوركس را توصیه می كنند .

مكمل ساتوركس كه از برگ های گیاه ساتوریا خوزستانیكا تهیه شده است ، به علت داشتن آثار ضد درد و ضد عفونی كننده ، در طب سنتی كاربرد دارد.