awesome-ideas-to-find-out-if-you-are-ready-to-marry

 

8هفته بیشتر تا مهمترین روز زندگی‌تان باقی نمانده، دلواپس نباشید تا آن زمان وقت فراوانی دارید تا با فعال نگه داشتن بدن به شکل و اندام مورد دلخواهتان برسید.

دو ماه مانده به عروسی
خب، حالا وقت این است که جدی شوید! فقط هشت هفته دیگر باقی است. خودتان را وزن کنید و اندازه هایتان را بگیرید. حالا بگویید در کدام قسمت از بدنتان به کمک بیشتری احتیاج دارید؟ شکم؟ پهلو؟ بازو؟ … یک یا دو قسمت را انتخاب کنید و تمرکزتان را روی آنها قرار دهید. ما برنامه خود را همانگونه ادامه خواهیم داد اما سه ست فشرده 15 تایی را به ورزش و تمرکز بیشتر بر روی قسمت هایی که مورد نظر هستند اضافه می کنیم. شاید بد نباشد در هر ست ورزش خود را در لباس عروس رویایی تان تصور کنید.

هفته اول و دوم:

40 دقیقه فعالیت های ایروبیک حداقل سه بار در هفته + سه ست 15 تایی کرانچ شکم + سه ست 15 تایی دراز و نشست + سه ست 15 تایی اسکوات + سه ست 15 تایی جلوبازو + سه ست 15 تایی پشت بازو + سه ست 15 تایی پرس سینه + سه ست 15 تایی «تمرین اضافه روی ناحیه انتخاب شده»

هفته سوم و چهارم:
40 دقیقه فعالیت های ایروبیک حداقل سه بار در هفته + سه ست 15 تایی کرانچ شکم + سه ست 15 تایی دراز و نشست + سه ست 15 تایی اسکوات + سه ست 15 تایی جلوبازو + سه ست 15 تایی پشت بازو + سه ست 15 تایی پرس سینه + سه ست 15 تایی «تمرین اضافه بر روی ناحیه انتخاب شده»

یک ماه مانده به عروسی:
فقط 4 هفته باقی مانده است! هرچقدر به روز عروسیتان نزدیکتر می شوید احتمالا برنامه های روزانه تان شلوغ تر و پیدا کردن وقت برای ورزش مشکلتر می شود. اما شما ادامه دهید! وزن و اندازه هایتان را بگیرید اما خیلی متعجب نشوید اگر آنها دیگر برایتان اهمیتی ندارند. احساسی که دارید و همچنین انرژی خوبتان، انگیزه های کافی برای ادامه ورزش خواهد بود. ما به برنامه خود مانند ماه قبل ادامه می دهیم. اگر پیدا کردن زمان خالی برای این کار واقعا مشکل است، تعداد ست ها را کم کنید اما در عوض از وزنه های سنگین تر استفاده کنید.

هفته اول و دوم:

40 دقیقه فعالیت های ایروبیک حداقل سه بار در هفته + سه ست 15 تایی کرانچ شکم + سه ست 15 تایی دراز و نشست + سه ست 15 تایی اسکوات + سه ست 15 تایی جلوبازو + سه ست 15 تایی پشت بازو + سه ست 15 تایی پرس سینه + سه ست 15 تایی «تمرین اضافه بر روی ناحیه انتخاب شده »

هفته سوم و چهارم:
40 دقیقه فعالیت های ایروبیک حداقل سه بار در هفته + سه ست 15 تایی کرانچ شکم + سه ست 15 تایی دراز و نشست + سه ست 15 تایی اسکوات + سه ست 15 تایی جلوبازو + سه ست 15 تایی پشت بازو + سه ست 15 تایی پرس سینه + سه ست 15 تایی «تمرین اضافه بر روی ناحیه انتخاب شده»

منبع-http://www.noarous.com