پژوهشگران از ساخت واكسنی موثر برای پیشگیری از مننژیت بی ، خبر دادند.
محققان دانشگاه آكسفورد اعلام كردند : آزمایش واكسنی كه برای پیشگیری از مننژیت نوع بی در كودكان ساخته اند ، موفقیت آمیز بوده است.

محققان با آزمایش این واكسن در گروهی از كودكان ، دریافتند : این واكسن ، 93 تا 100 درصد از بروز مننژیت نوع بی ، پیشگیری می كند.

مننژیت عارضه ای است كه بر اثر عفونت پرده های مغز ، مرگ یا عوارض شدید عصبی را در كودكان ، موجب می شود.

پیشتر ، واكسن برای سه نوع از چهار نوع مننژیت شایع كودكان ساخته شده بود ، اما واكسن موثری برای پیشگیری از واكسن مننژیت بی ، وجود نداشت.