دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو، گفت: وضعیت مصرف دارو در کشور، از روند منطقی برخوردار نیست.
دکتر فاطمه سلیمانی با عنوان این مطلب که مصرف دارو در کشورمان هم زیاد است و هم کم، به مهر گفت: در یک سری از داروها مثل آنتی بیوتیک ها، مسکن ها و تزریقی ها، تمایل به مصرف زیاد و اصرار به دریافت خودسرانه ها آنها زیاد است.

وی در عین حال افزود: از سوی دیگر، افرادی که دچار بیماریهای مزمن مثل دیابتی ها، پرفشاری خون و…، داروهای مصرفی خود را بدون توجه به دستور پزشک قطع می کنند.

با پول یک پیتزا لاغر شو

به کمک این کلینیک تخصصی می تونید بیش از ۷ کیلو در یک دوره (۲۱روزه) وزن کم کنید و به اندام ایده آل خودتون برسید.
پشتیبانی و مشاور رایگان
کاهش وزن تضمینی بدون بازگشت

دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو، ادامه داد: در بخشی که مصرف دارو کم است، مشکل خود بیمار و دانش ناکافی افراد است.

سلیمانی گفت: به طور کلی فرهنگ مصرف دارو به شکل صحیح در جامعه حاکم نشده است.