18

امروزه به دلیل مشغله های بسیار زیاد افراد ، همچنین مسائل و فشار های زندگی استرس را می توان یکی از حس های روز مره در زندگی به حساب آورد. در این مطلب برای شما تستی را آماده کرده ایم که با پاسخ دادن به آن می توانید میزان استرس خود را بسنجید.

آیا به موقع می رسم؟ در رشته ای که می خواهم در کنکور قبول می شوم؟ ازدواج موفقی خواهم داشت؟ کار مناسبی پیدا می کنم و هزار سوال دیگر محتوای زندگی های ماشینی و پرسرعت عصر حاضر را تشکیل می دهند و ثمره این همه فکر و مشغله، چیزی جز «استرس» نیست؛ حس آشنایی که هر کدام از ما به نوعی آن را تجربه کرده ایم…

 

به سوال های این آزمون پاسخ دهید تا ببینید از این نظر در چه سطحی قرار دارید.

 

هر سوال ۴ جواب دارد که هر کدام امتیازهایی دارند. در پایان با توجه امتیازهایتان متوجه می شوید در کدام گروه جای دارید.

 

 

۱. آیا تمام سعی تان را می کنید تا در حداقل زمان ممکن کارتان را انجام دهید؟

 

هیچ وقت بیشتر اوقات بعضی وقت ها همیشه

 

 

۲. آیا تاخیر داشتن یا تاخیرکردن شما را بی قرار و مضطرب می کند؟

 

هیچ وقت بیشتر اوقات بعضی وقت ها همیشه

 

 

۳. اگر بخواهید از بازی ای لذت ببرید باید همیشه برنده باشید؟

 

هیچ وقت بیشتر اوقات بعضی وقت ها همیشه

 

 

۴. آیا در رانندگی آنقدر سرعت می گیرید که علامت هشدار به صدا درمی آید؟

 

هیچ وقت بیشتر اوقات بعضی وقت ها همیشه

 

 

۵. آیا از اینکه برای مشکلی درخواست کمک کنید، احساس بدی دارید؟

 

هیچ وقت بیشتر اوقات بعضی وقت ها همیشه

 

 

۶. آیا همیشه به دنبال تحسین و احترام دیگران هستید؟

 

هیچ وقت بیشتر اوقات بعضی وقت ها همیشه

 

 

۷. آیا بیش از حد از کار دیگران انتقاد می کنید؟

 

هیچ وقت بیشتر اوقات بعضی وقت ها همیشه

 

 

۸. آیا عادت دارید هر چند وقت یکبار به ساعتتان نگاهی بیندازید؟

 

هیچ وقت بیشتر اوقات بعضی وقت ها همیشه

 

 

۹. آیا دائم در تلاش برای رسیدن به جایگاه بهتر و بهبود دستاوردهایتان در آینده هستید؟

 

هیچ وقت بیشتر اوقات بعضی وقت ها همیشه

 

 

۱۰. آیا زمان هایی را به تنهایی با خود می گذرانید؟

 

هیچ وقت بیشتر اوقات بعضی وقت ها همیشه

 

 

۱۱. آیا عادت به انجام حداقل بیش از ۲ کار در یک برهه زمانی دارید؟

 

هیچ وقت بیشتر اوقات بعضی وقت ها همیشه

 

 

۱۲. آیا معمولا از رفتار دیگران عصبی و آزرده خاطر می شوید؟

 

هیچ وقت بیشتر اوقات بعضی وقت ها همیشه

 

 

۱۳. آیا وقت کمی به عنوان اوقات فراغت در نظر می گیرید؟

 

هیچ وقت بیشتر اوقات بعضی وقت ها همیشه

 

 

۱۴. سریع صحبت می کنید و گاهی وسط حرف دیگران می پرید؟

 

هیچ وقت بیشتر اوقات بعضی وقت ها همیشه

 

 

۱۵. آیا دوستان و اطرافیان به شما می گویند سریع رانندگی می کنید؟

 

هیچ وقت بیشتر اوقات بعضی وقت ها همیشه

 

 

۱۶. خودتان تصدیق می کنید که با سرعت بالا رانندگی می کنید؟

 

هیچ وقت بیشتر اوقات بعضی وقت ها همیشه

 

 

۱۷. آیا علاقه دارید خود را درگیر پروژه های مختلف کنید؟

 

هیچ وقت بیشتر اوقات بعضی وقت ها همیشه

 

 

۱۸. آیا از اینکه اوقات فراغت هیچ کار خاصی انجام ندهید و فقط استراحت کنید، احساس گناه می کنید؟

 

هیچ وقت بیشتر اوقات بعضی وقت ها همیشه

 

 

۱۹. فکر می کنید فرد مسوولیت پذیری هستید؟

 

هیچ وقت بیشتر اوقات بعضی وقت ها همیشه

 

 

۲۰. آیا برای کارهایتان مدام زمان پایان تعیین می کنید؟

 

هیچ وقت بیشتر اوقات بعضی وقت ها همیشه

 

 

گزینه هیچ وقت ۱ امتیاز، بیشتر اوقات ۲ امتیاز، بعضی وقت ها ۳ امتیاز و همیشه ۴ امتیاز دارند، اگر امتیاز شما بین ۲۰ تا ۳۰ است، زندگی تان بدون هیچ تحرک و فعالیتی است، درواقع کمی جنب و جوش و استرس لازم دارید.

 

اگر امتیازتان بین ۳۱ تا ۵۰ است، استرستان طبیعی است. اگر امتیازتان بین ۵۱ تا ۶۰ باشد، استرس شما کمی خطرناک و لب مرز است و در مورد خیلی مسایل حساس هستید. اگر امتیازتان از ۶۰ بیشتر باشد، استرستتان خیلی بالاست و حتما برای درمان باید به پزشک مراجعه کنید.