پژوهشگران دانشگاه دي مونتريل و بيمارستاني استي جاستين در تازه ترين مطالعات خود نشان داده اند که مادران باردار مي توانند با اطمينان از داروهاي ضد افسردگي که براي آنها تجويز مي شود در طول 3 ماه نخست بارداري استفاده کنند و اين داروها آسيبي به جنين نمي رسانند.
به گزارش  دکتر سلام به نقل از ایسنا، اين توصيه در پي مطالعات دکتر آنيک برارد و گروه تحقيقاتي وي اعلام شده که طي اين بررسي ها دريافته اند: مصرف داروهاي ضد افسردگي تاثيري روي رشد جنين در دوران بارداري ندارد.
دکتر برارد در اين باره خاطرنشان کرد: اين نخستين پژوهش براي بررسي تاثير مصرف داروهاي ضد افسردگي در طول 3 ماهه نخست بارداري در مادران مبتلا به اختلالات روانپريشي است.
وي افزود: ما با بررسي نارسايي ها و نواقص مربوط به تولد در اين گروه از مادران دريافتيم که بين زناني که داروهاي ضد افسردگي مصرف مي کنند و آنهايي که در 3 ماه نخست بارداري از اين دسته داروها استفاده نمي کنند، تفاوتي وجود ندارد.

براي انجام اين تحقيقات پژوهشگران از اطلاعات حاصل از مرکز ثبت بارداري کبک استفاده کرده اند. اين مرکز از سوي گروه تحقيقاتي فوق براي تجزيه و تحليل مطالعات ثبت شده از 2 هزار و 329 زني که تازه باردار شده اند، تاسيس شده است. اين زنان همچنين حداقل به يک نوع اختلال روانپريشي مبتلا بوده و با داروهاي ضد افسردگي براي مدت حداقل 30 روز قبل از بارداري تحت درمان قرار گرفتند.

در اين اطلاعات ثبت شده هم چنين زناني بودند که زايمان طبيعي و يا زايمان زودتر از موعد داشته اند. در عين حال نواقص مادرزادي در اين نوزادان از نواقص چهره گرفته تا نارسايي هاي قلبي مشاهده شده بود.
برارد با تشريح نتايج مطالعات خود خاطرنشان کرد: طول دوره مصرف داروهاي ضد افسردگي در سه ماهه اول دوران بارداري ربطي به افزايش خطر بروز نواقص و نارسايي هاي مادرزادي در اين نوزادان نداشت.

وي در ادامه گفت: ما اميدواريم که اين يافته ها به متخصصان کلينيک ها و هم چنين زناني که تصميم دارند به روش درمان دارويي با داروهاي ضد افسردگي در طول دوران حاملگي ادامه دهند کمک کند.

نتايج اين مطالعات در چاپ ماه مه امسال مجله انگليسي «روانپريشي» منتشر شده است.