چه-زمانی-دندان-عقل-را-بکشیم
 اگرپس از وعده های غذایی مخصوصا غذاهای شیرین مسواک بزنیم، مواد غذایی را در واقع از دسترس این باکتریها بیرون کرده و امکان خرابی را کاهش میدهیم. هرچقدر زمان  زیادی بگذرد فرصت خوبی را از دست داده ایم. ما در حقیقت نمی توانیم باکتریها ها رانابود کنیم  اما  با رعایت بهداشت می توانیم تعداد آنها راکاهش دهیم.

بعضی از بیماران می گویند ما خیلی مسواک می زنیم ولی دندان هایمان می پوسند. این که سطح دندان ها آماده پوسیده شدن باشند خیلی مهم است. یعنی کسانی که دندان های به هم ریخته دارند، تمیز کردن نواحی بین آنها مشکل تر است. بنابراین مواد غذایی و در نتیجه میکروب ها بین دندان ها گیر می کنند.»

پوسیدگی یک بیماری چند فاکتوری است. حتی نوع ژنتیک، موادی که در بزاق است، حجم بزاق و کلسیمی که در بزاق وجود دارد، در افراد مختلف فرق می کند. برای همین شیوع پوسیدگی در یک سن خیلی زیاد بوده و تا 24 سالگی رو به افزایش است. این که می گوییم مسواک از کودکی باید شروع شود، یعنی عادت مسواک زدن را باید از سنین کمتر آموخت.

این که ضخامت مینای دندان و اندازه دندان ها ژنتیکی است و این که اگر دندان ها به هم ریخته باشند، باز هم ژنتیکی است. ولی بهداشت و تغییر رفتارهای غذایی می تواند تمام این عوامل را کنترل کند.
منبع- سلامت نیوز