مصرف داروهای خانواده استاتین پیش از اعمال جراحی قلب ، نتایج این جراحی ها را بهبود می بخشد.
به گزارش دکتر سلام به نوشته جدیدترین شماره نشریه پزشكی قلب اروپا ، تجویز داروهای كاهنده كلسترول خون استاتین پیش از اعمال جراحی قلب ، احتمال بروز عوارض پس از عمل را كاهش می دهد.

پژوهشگران با تحلیل نتایج مطالعات پیشین متوجه شدند: تجویز داروهای استاتینی پیش از جراحی قلب ، احتمال مرگ و میر پس از جراحی را 43 درصد كاهش می دهد.

همچنین بر پایه یافته های این پژوهش ، با مصرف این داروها پیش از جراحی احتمال اختلال ضربان قلب 33 درصد و خطر بروز سكته مغزی 26 درصد كاهش میابد.

تا كنون مطالعات تاثیر داروهای استاتینی را در پیشگیری از بسیاری از بیماری ها نشان داده است.