image

معالجه زخم پای دیابتی درفاصله 56 روز با داروی PDRNنسبت به پلاسبو دو برابر افزایش یافت. پژوهش این تحقیق درمجله ی JCEMمنتشر گردید.زخم های دیابت از عارضه های معروف دیابت هستند که باعث  بستری شدن ، قطع پا و اندام های پائینی بدن می شوند.

 درسال 2006 حدود 65700 قطع اندام پائینی غیرتروماتیک درافراد مبتلا به دیابت صورت گرفت. به گفته ی محققین از 85 در صد از این قطع عضوها می توانستیم تنها از طریق جلوگیری از ایجاد جراحت و درمان موفق زخم جلوگیری کنیم .

 دکتر Squadritoاز دانشگاه Messinaدر ایتالیا می گوید: زخم های پای دیابتی از جمله عوارض خطرناک و بسیارپرهزینه برای افراد مبتلا به دیابت هستند و درمانهای فعلی مانند درمان با اکسیژن پرفشار، هزینه ی بالایی داشته و می تواند عوارض جانبی دیگری را ایجاد کند. درتحقیق اخیر دانشمندان برای اولین بار نشان دادند که یک روش دارویی می تواند در بهبود زخم های دیابت موثر باشد.

دریک تحقیق کلینیکی تصادفی، دوسوکور، پلاسبو- کنترل، 216 فرد دیابتی مبتلا به زخم های پای دیابتی که هیچ عفونت واضحی در زخم پای آنها مشاهده نمی شد، ثبت نام شدند. به افراد این گروه بطور تصادفی داروی polydeoxyribonucleotide(PDRN) یا پلاسبو، با تزریق بمدت 8 هفته داده شد. وضعیت زخم های این افراد در طی 8 هفته تزریق و بعد از آن به مدت 4 هفته ی دیگر بررسی گردید.

پس از دو ماه زخم های 37 درصد از بیمارانی که تحت درمان با داروی PDRNبودند، کاملاً بسته وترمیم گردید درحالیکه زخم های تقریباً 19 درصد از گروه پلاسبو دراین مدت ترمیم شد.

به گفته ی دکتر Squadritoگزارشات درباره ی عوارض جانبی داروی PDRNبسیار کم بود. او همچنین می افزاید: این روش، انقلابی در درمان زخم های پای دیابتی (علت اصلی پذیرش افراد دیابتی در بیمارستان در جوامع پیشرفته )بوجود خواهد آورد. براساس آمار ارائه شده نزدیک به 382 میلیون نفر در جهان به دیابت مبتلا هستند یافتن درمان موثری برای زخم های دیر ترمیم دیابت و سایر عوارضی که این افراد با آن روبرو هستند، بسیار حیاتی است.

منبع-http://diabetestma.org